članak: 1 od 1  
Genetika
2007, vol. 39, br. 3, str. 291-296
jezik rada: engleski
izvorni naučni članak
doi:10.2298/GENSR0703291C

Varijabilnost morfoloških i pomoloških osobina genotipova badema iz populacije slankamenačkog brega
Institut PKB Agroekonomik

e-adresa: slavicacol@yahoo.com

Sažetak

Proizvodnja badema u Srbiji daleko zaostaje za potrebama i mogućnostima, a njegovo gajenje se ograničava na okućnice. Badem se odlikuje kratkim periodom biološkog mirovanja, zbog čega se može uspešno gajiti samo na pojedinim lokalitetima u Srbiji. Jedan od takvih lokaliteta je Slankamenački breg, na kome se sejanci badema masovno gaje na okućnici. Spontana populacija badema na području Slankamenačkog brega odlikuje se velikom varijabilnošćuu pogledu morfoloških i pomoloških osobina. Višegodišnjim obilaskom ovog lokaliteta i evaluacijom preko 300 stabala sejanaca badema izdvojeno je 20 genotipova koji se odlikuju dobrom i redovnom rodnošću. U periodu 2003-2006. godina ispitivane su njihove morfološke i pomološke osobine. Opis je dat na osnovu deskriptora za badem (Gülcan, 1985). Proučavanje, selekcija i kolekcionisanje genotipova badema sa ovog lokaliteta. može da omogući proširenje areala gajenja badema u našoj zemlji. Izdvojeni su genotipovi 1 i 19 koje se odlikuju srednje krupnom jezgrom i redovnim prinosom, kao i genotipovi 29 i 13 koji se odlikuju kasnim cvetanjem.

Ključne reči

Reference

Botu, M. (1998) Nut crops situation in Romania. Fao-Nucis-Newsletter, 7, str. 23-24
Bulatović, S. (1985) Badem. u: Orah, lešnik, badem, Beograd: Nolit, 291-352
Cerović, R., Mišić, P.D., Milutinović, M. (2005) Sadašnjost i budućnost voćarstva Srbije i Crne Gore. Voćarstvo, vol. 39, br. 150, str. 93-112
Čolić, S., Zec, G., Marinković, D., Milosavljević, S., Janković, Z. (2005) Značaj izbora genotipova i položaja pri podizanju zasada badema i breskve. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 11, br. 5, str. 96-103
Gulcan, R. (1985) Descriptor list for almond (Prunus amygdalus) revised. Rome: IBPGR Secretariat
Inkovski, I., Živaljević, M. (1996) Badem. u: Voćarstvo, Beograd: Zajednica za voće i povrće, 174
Kester, D.E., Gradziel, T.M. (1996) Almonds. u: Janick, J., Moore, J.N. (ur.) Fruit breeding, Nuts, West Lafayette: Purdue Univ. Press, pp 1-97., volume III
Mišić, P.D. (2002) Oplemenjivanje badema. u: Specijalno oplemenjivanje voćaka, Beograd: Partenon, pp. 291-308
Ninkovski, I., Janković, D., Đaković, M., Popović, D. (1991) Izučavanje nekih mediteranskih i kalifornijskih sorti badema u beogradskom voćarskom području. Beograd
Socias, R., Company (1997) Qualitative traits in almond. FAO-Nucis Newsletter, 6, str. 6-9
Vlašić, A., Adamič, F. (1983) Novi jugoslovenski sortiment badema. Jug. Voćarstvo, 17 (63-64), str. 93-102
Zec, G., Čolić, S., Pekić, M., Marinković, D. (1999) Vreme cvetanja nekih sorti badema u uslovima Padinske Skele