Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:6
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Materijali i konstrukcije
2000, vol. 43, br. 1-2, str. 12-19
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak

Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod spregnut1h konstrukcija primenom metode konačnih elemenata
aInstitut za ispitivanje materijala i konstrukcija Republike Srpske, Banja Luka
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

Sažetak

U radu je analiziran jedan numerički postupak određivanja stanja napona i deformacija usled tečenja i skupljanja betona i relaksacije visokovrednog čelika za prednaprezanje kod spregnutih konstrukcija. Primenom metode konačnih elemenata (MKE) formiran je opšti pro-računski postupak kojim se sračunavaju naponi i deformacije bez obzira na statičku neodređenost spregnute konstrukcije. Matrica krutosti je izvedena korišćenjem metode slojeva, a skupljanje i tečenja betona su uvedeni preko fiktivnog opterećenja. Postupak obuhvata različite tehnološke postupke i postepeno uključivanje pojedinih delova spregnutog preseka u naponski aktivni presek.

Ključne reči

tečenje; skupljanje; relaksacija; spreza-nje; konačni elementi; fiktivno opterećenje

Reference

Deretić-Stojanović, B. (1997) The operator stiffness matrix of the fixed-end composite member. Theoretical and applied mechanics, Beograd, 23, str. 35-54
Đurić, M. (1963) Teorija spregnutih i prethodno napregnutih konstrukcija. Beograd: SANU, Posebna izdanja, knjiga CCCLXIV, Naučno delo
Folić, R.J., Popović, B., Tatomirović, M. (1986) Uticaj skupljanja i tečenja betona spregnutih armirano-betonskih nosaĉa u preseku bez prsline. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Industrijalizacija građenja III, Posebno izdanje br. 10, str. 3-37
Folić, R.J., Popović, B., Tatomirović, M. (1988) Uticaj skupljanja i tečenja betona u preseku s prslinom spregnutih armiranobetonskih nosača. Naše građevinarstvo, br. 3, str. 289-295
Gumbo, A. (1998) Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod spregnutih konstrukcija. Novi Sad, Magistarski rad
Kovačević, D., Folić, R. (1994) Primena 'ILT' modela u nelinearnoj analizi armiranobetonskih okvira. Izgradnja, (48) br. 11-12, str. 409-417
Lazić, J. (1988) Približna teorija spregnutih i prethodno napregnutih konstrukcija. Beograd: Naučna knjiga
Milašinović, D. (1994) Metod konačnih traka u teoriji konstrukcija - sa računarskim programima. Student, Novi Sad, str. 420
Milićević, M., Aćić, M., ur. (1996) EVROKOD 4: Proračun spregnutih konstrukcija od čelika i betona. Beograd: Građevinski fakultet, Deo 1: Opšta pravila i pravila za proraćun zgrada, prevod
Muravljov, M. (1978) Primena modifikovane teorije starenja kod izračunavanja sile prednaprezanja usled skupljanja i tečenja betona. Naše građevinarstvo, No 10, str. 1392-1396
Sekulović, M. (1988) Metod konačnih elemenata. Beograd: Građevinska knjiga