Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Građevinski materijali i konstrukcije
2013, vol. 56, br. 3, str. 3-28
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Viskoelastična analiza prethodno napregnutih betonskih grednih nosača metodom konačnih traka
aUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresa: ddmil@af.uns.ac.rs, mila.svilar@gmail.com, mnatasa@agfbl.org, tuzalaura@yahoo.com, branislavn@gf.uns.ac.rs, ljubomir@uns.ac.rs

Sažetak

Metod konačnih traka uspešno je uveden u studiju viskoelastičnog ponašanja prethodno napregnutih betonskih grednih nosača. Razlog za uvođenje ovog metoda jeste to što je on u rešavanju nekoliko tipova praktičnih problema mnogo brži pri rešavanju od mnogo obuhvatnijeg i prilagodljivijeg metoda konačnih elemenata. Ovo generalno važi za konstrukcije s pravilnom geometrijom i jednostavnim graničnim uslovima, čija je diskretizacija u mnogo konačnih elemenata često vrlo skupa. U takvim slučajevima, metod konačnih traka može biti veoma konkurentan u pogledu troškova i tačnosti, kako tokom proračuna, tako i u praktičnoj primeni. Diskretizacija poprečnog preseka u mrežu od samo nekoliko konačnih traka omogućava rešavanje složenih konstrukcijskih problema.

Ključne reči

metod konačnih traka; viskoelastična analiza; prethodno napregnuti betonski gredni nosači

Reference

Gumbo, A., Folić, R. (2000) Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod spregnut1h konstrukcija primenom metode konačnih elemenata. Materijali i konstrukcije, vol. 43, br. 1-2, str. 12-19
Hirst, G.A., Neville, A.M. (1977) Activation energy of creep of concrete under short-term static and cyclic stresses. Magazine of Concrete Research, 29(98): 13-18
Jevtić, D. (1986) Prednapregnuti beton. Beograd: Građevinska knjiga
Milašinović, D.D. (2003) Rheological-dynamical analogy: Modeling of fatigue behavior. International Journal of Solids and Structures, 40(1): 181-217
Milašinović, D.D. (1997) The finite strip method in computational mechanics. Subotica: Faculty of Civil Engineering
Pejović, R. (1999) Prethodno napregnuti beton. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet
Perišić, Ž., Alendar, V. (1984) Prethodno napregnuti beton - primeri za vežbe. Beograd: Građevinski fakultet
Reiner, M. (1955) Rhéologie théorique. Paris: Dunod
Timošenko, S.P., Gudier, J.N. (1962) Teorija elastičnosti. Beograd: Građevinska knjiga
Zažant, Z.P., Kim, J. (1992) Improved prediction model for time-dependent deformations of concrete: Part 5 — Cyclic load and cyclic humidity. Materials and Structures, 25(3): 163-169