Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta
2004, vol. 28, br. 1, str. 68-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Neki novi 2-dizajni
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Sažetak

Grupa automorfizma, koja je korištena za generisanje dizajna, je oblika " wreath " proizvoda, G # H, gde je G podgrupa reda 3 projektivne grupe PSL(2,2), a H je normalizator Klajnove podgrupe grupe PSL(2,7). Normalizator H ima 24 ele- menta. Pronađeni su sledeći 2-dizajni: 2-(24, 4,3-s) za s iz skupa {27,33,38} i 2-(24, 5,20-s) za s koje pripada skupu {23, 27, 38}. Prema našem saznanju, od ovih 6 dizajna, 5 su novi. Poznat je bio dizajn 2-(24,4,99).

Ključne reči

dizajn; grupa; automorfizam

Reference

Acketa, D.M., Mudrinski, V. (1997) Two $5$-designs on 32 points. Discrete Mathematics, 163, 3, 209-210
Acketa, D.M., Mudrinski, V. (1996) A family of $4$-designs on $26$ points. Comment. Math. Univ. Carolinae, 37, 4, 843-860
Acketa, D.M., Mudrinski, V., Matić-Kekić, S. (2000) A large collection of designs from a wreath product on 21 points. Ars Combinatoria, vol. 54, str. 109-118
Alltop, W.O. (1975) Extending $t$-designs. Journal of Combinatorial Theory Series A, 18, 177-186
Chee, Y.M., Colborn, C.J., Kreher, D.L. (1990) Simple $t$-designs with $v\leq 30$. Ars combinatoria, 29, 193-258
Huppert, B. (1967) Endliche Gruppen, I.: Die Grundlehren der matematischen Wissenschaften. Berlin, itd: Springer Verlag, Band 134
Kramer, E.S., Mesner, D.M. (1976) t-designs of hypergraphs. Discrete Mathematics, 15, 263-296
Kramer, E.S. (1984) t-designs using M21 = PSL3(4). Ars Combinatoria, 17, 191-208