Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 1 od 1  
Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta
2006, vol. 30, br. 1, str. 161-167
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/06/2007
Optimalan ugao nagiba solarnog kolektora u odnosu na vertikalu
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 06889: Razvoj osmotske sušare za voće i povrće

Sažetak

Jedan od faktora bitnih za ekonomski održivi model tehnologije kombinovanog sušenja voća, koja se razvija na Poljoprivrednom fakultetu, je jeftina energija. Solarna energija je jedan od besplatnih izvora energije. Položaj svetlosnog kolektora koji je ortogonalan na pravac sunčevih zraka u podne, omogućuje maksimalno apsorbovanje toplotne energije. Taj optimalan položaj svetlosnog kolektora, za period od 1. marta do 30. novembra, za područje Novog Sada, je određen u ovom radu. Takođe je ukazano na formulu za određivanje optimalnog položaja solarnog kolektora za mesta na drugim geografskim širinama.

Ključne reči

Reference

Babić, L., Babić, M. (2000) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2003) Nova tehnologija pripreme i sušenja kajsije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 179-184
Babić, M., Babić, L., Matić-Kekić, S., Pavkov, I., Karadžić, B. (2005) Održivi energetski model proizvodnje sušenog voća kombinovanom tehnologijom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 109-111
Beleckij, V.V. (1972) Očerki o dviženii kosmičeskih tel. Moskva: Nauka
Grabowski, S., Marccote, M., Poirier, M., Kudra, T. (2002) Drying characteristics of osmotically pretreated cranberries: Energy and quality aspects. u: Food research and development centre and CANMET energy technology centre, Canada, project report, 083 TR-J, str. 21
Katić, P., Đaković, P. (1978) Praktikum iz meteorologije i klimatologije - sa rešenim primerima i zbirkom zadataka za studente Poljoprivrednog fakulteta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pavkov, I., Babić, L., Babić, M. (2005) Difuzioni i toplotni procesi osmotskog sušenja voća. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 137-139
Pikel'ner, S.B., i dr. (1976) Fizika kosmosa. Moskva: Sovetskaja ënciklopedija, str. 655
Smarth, W.M. (1962) Text-book on spherical astronomy. Cambridge: Cambridge University Press
Wais, N., Santos, V.M., Agnelli, M.E., Mascheroni, R.H. (2004) Combined drying methods: Osmotic dehydration prior to drying. u: Quality changes in the final product, X Elavio, Latin American Operations Research, Montevideo, Uruguay, Summer School