Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 32, br. 1, str. 27-34
Određivanje zapremine krošnji piramidalnog, kupastog, elipsoidnog i sfernog oblika u prirodi
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku

e-adresasnmk@polj.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTR20065.B i BTR20078.B

Ključne reči: nagib terena; nagib stabla; efikasan metod merenja; ekološki pristup
Sažetak
Dati su postupci koji ne narušavaju okolinu a sadrže što manji broj merenja i računskih operacija, kao i odgovarajuće pojednostavljene formule za određivanje zapremine krošnji piramidalnog, kupastog, elipsoidnog i sfernog oblika u prirodi. Upoređene su formule dobijene vektorskim i euklidsko-trigonometrijskim pristupom i utvrđena je superiornost (očekivana) vektorskog pristupa.
Reference
Acketa, D.M., Matić-Kekić, S. (2000) Geometrija za informatičare. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 399, Edicija Univerzitetski udžbenici 113
Matić-Kekić, S. (2002) Matematika za studente agroekonomskog smera. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Matić-Kekić, S. (2006) Optimalan ugao nagiba solarnog kolektora u odnosu na vertikalu. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 161-167
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.

Povezani članci

Letop nauč rad Polj fak (2008)
Jedan model nastave matematike
Matić-Kekić Snežana, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Primena nelinearne regresione analize
Matić-Kekić Snežana, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2011)
Određivanje matematičkih modela pri recirkulaciji produkata sagorevanja bala pšenične slame
Dedović Nebojša, i dr.

prikaži sve [6]