Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
2000, vol. 49, br. 3, str. 340-360
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Škola u kulturnoj misiji - fragmenti teorijsko-empirijskih proučavanja i njihov doprinos unapređivanju kulturne funkcije škole
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

Polazeći od određenja pojma kulture u najširem smislu, kao i od rezultata nekih kroskulturalnih istraživanja o mogućnosti njene transmisije putem vaspitno-obrazovnog procesa, autori u prvom delu rada nastoje da osvetle sintagmu - kulturna funkcija škole. Kao najvažniji problem ističe se potreba prestrukturiranja škole - uz pomoć projektnih i sistemskih pristupa promenama - i njenog integrisanja u opšte kulturne tokove. U drugom delu rada prezentirani su parcijalni rezultati jednog šireg, teorijsko-empirijski orijentisanog istraživanja koji se odnose na određene aspekte i vidove kulturne delatnosti škole. Odabranim statističkim postupcima nastojali smo da utvrdimo uticaj modaliteta vaspitno-obrazovno-umetnička interesovanja i stvaralaštvo mladih. Rezultati istraživanja pokazali su da je ovaj uticaj determinišući, te da ostvarivanje vaspitne i kulturne funkcije škole, u širem smislu, uveliko prevazilazi obrise tradicionalnog shvatanja navedene sintagme.

Ključne reči

škola; kulturna funkcija; kulturno-umetnička interesovanja; stvaralaštvo; vaspitno-obrazovni rad

Reference

Božović, R. (1990) Kultura. Valjevo: Milić Rakić
Council of Europe (1996) The European Heritage Classes: A Way of Understanding Cultures. Report (95) 3, DECS/BS/Donau
Dostanić, R. (1986) Kulturna funkcija škole. Pedagoška stvarnost, br. 9-10, str. 687-690
Gojkov, G.S. (1986) Pedagoški aspekti vannastavnih aktivnosti. Pedagoška stvarnost, br. 9-10, str. 763-769
Jankowski, Dz. (1996) Edukacja kulturalna i aktiwnošć artystyczna. Poznan: UAM
Joksimović, S.D. (1968) Interesovanje za kulturu i umetnost beogradskih srednjoškolaca. Sociologija, br. 1, str. 255-268
Kon, I.S. (1991) Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kozomara, M.M. (1983) Kulturna funkcija škole. Pedagoška stvarnost, br. 4, str. 263-274
Kvaščev, R. (1980) Sposobnosti za učenje i ličnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Maksimović, I. (1997) Neki regionalni pristupi umetničkom obrazovanju u svetu - period 1990-1996. Nastava i vaspitanje, vol. 46, br. 2-3, str. 194-202
Miller, R. (1986) Socjalizacja, wychowanie w okresie dziecintwa. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Newman, P.M. (1999) Da li se škola može prestrukturirati. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 1, str. 159-168
Nola, D. (1987) Kultura življenja i odgoj djece. u: Sadržaji kulture u odgoju djece, Zagreb: Savet društava 'Naša djeca'
UNESCO, International Bureau of Education (1995) World Data on Education 1993-1994. Paris, itd
Vlahović, B.M. (1999) Škola pred izazovima razvoja. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 1, str. 5-13
Wall, W.D. (1986) Tworsze wychowanie w okresie dzecinstwa. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe
Whiting, J.W.M. (1961) Socialization process and personality. u: Hsu F.L.K. [ur.] Psychological anthropology: Approaches to culture and personality, Homewood, IL, itd: Irwin
Ždrale, P. (1980) Škola u galaksiji kulture. Novi Sad: Misao