Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 49, br. 4, str. 519-531
Primena znanja kao vaspitno-obrazovni zadatak nastave
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
Sažetak
U radu se raspravlja o problemu primene znanja kao jednom od važnih vaspitno-obrazovnih zadataka nastave. Razmatra se definisanje primene znanja i različita tumačenja primene kao nivoa znanja. Posebna pažnja se pridaje shvatanjima primene znanja u programima pojedinih nastavnih predmeta i u Blumovoj taksonomiji, uz kritički osvrt na izložena shvatanja primene znanja. Govori se i o uslovima koje treba ostvariti u nastavi da bi se učenici osposobili za uspešnu primenu znanja.
Reference
*** (1995) Plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja za IV razred. Beograd: Učiteljski fakultet
Biggs, J.H., Collis, K. (1982) Evaluation the quality of learning: The SOLO taxonomy - structure of the observed learning outcome. New York-San Diego, itd: Academic Press
Bloom, B.S. (1970) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Jugoslovenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja, knj. 1: Kognitivno područje
Bruner, D. (1960) Proces obrazovanja. u: Psihologija u nastavi, Beograd: Savez društava psihologa Srbije, br. 4, str. 33-79
Cvetković, Ž.B. (1987) Odnos između opštih, posebnih i pojedinačnih znanja u nastavi. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Davidov, V.V. (1972) Vidi obobščenija v obučenii - logiko-psihologičeskie problemy postroenija učebnyh predmetov. Moskva: Institut obšči i pedagogičeski psihologii APN SSSR
Đorđević, J.Đ. (1990) Intelektualno vaspitanje i savremena škola. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Furst, E.J. (1981) Bloom's taxonomy of educational objectives for the cognitive domain: Philosophical and educational issues. Review of Educational Research, vol. 51, br. 4, str. 441-453
Gagne, R.M., Briggs, L.J. (1974) Principles of instructional design. New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Krneta, L., Potkonjak, M., Potkonjak, N.M. (1974) Pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Natadze, R.G. (1971) The mastery of scientific concepts in school. u: Stones E. [ur.] Readings in educational psychology: Learning and teaching, London, itd: Methuen, str. 242-248
Ormell, C. (1974) Bloom's taxonomy and the objectives of education. Educational Research, vol. 17, br. 1, str. 3-18
Pedagoška akademija za obrazovanje učitelja (1991) Plan i program osnovnog vaspitanja i obrazovanja, V-VIII. Beograd
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M., i dr., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radovanović, V. (1997) Didaktičko-logičke karakteristike iz poznavanja prirode i uspeh učenika u njihovoj primeni. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Spasenović, V.Z. (1998) Uspeh učenika u primeni znanja iz poznavanja prirode. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 30, str. 215-235
Stojaković, P. (1990) Psihološki uslovi transfera učenja. Sarajevo: Svjetlost
Šaranović-Božanović, N. (1995) Znanje i razumevanje u nastavi. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 95-114
Trnavac, N.D., Đorđević, J.Đ. (1995) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga
Vučić, L.R. (1989) Pedagoška psihologija. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2003)
Cilj i zadaci vaspitanja u Srbiji
Kravarušić Vesna

Nastava i vaspitanje (2000)
Hijerarhija rukovođenja u osnovnoj školi
Šiljak Mara S., i dr.

Nastava i vaspitanje (2002)
Naučno-teorijsko mišljenje kao osnova razvoja sistema znanja kod učenika
Antonijević Radovan M.

prikaži sve [176]