Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
2007, vol. 56, br. 4, str. 413-434
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/01/2008
Kako nastavnici opažaju svoje inicijalno obrazovanje - na koji način su sticali znanja i razvijali kompetencije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U ovom radu će biti prikazano istraživanje čiji je predmet ispitivanja kako nastavnici, iz perspektive svoje prakse, opažaju ulogu svog dodiplomskog obrazovanja u odnosu na druge izvore znanja i profesionalnih kompetenciji. Kontekst istraživanja je učešće Centra za pedagoško, psihološko i metodička obrazovanje studenata i usavršavanje nastavnika u procesima reforme visokog obrazovanja u Srbiji. Polazište za istraživanje čine: složenost uloga i kompetencija nastavnika; savremena dostignuta u naukama o nastavi, nastavniku i u obrazovanju nastavnika; referentni okvir Evropske komisije za standarde obrazovanja nastavnika. Istraživanje je obavljeno na uzorku od 175 nastavnika istorije i latinskog jezika u školama širom Srbije. Rezultati istraživanja analiziraju se sa stanovišta: aktuelne koncepcije obrazovanja nastavnika; organizacije i strukture obrazovanja nastavnika; potrebe uspostavljanja standarda na nivou univerziteta i školske prakse; reforme i kontinuiranog razvoja obrazovala nastavnika.

Ključne reči

nastavnik; inicijalno obrazovanje nastavnika; profesionalna znanja / profesionalne kompetencije

Reference

*** (2003) OECD Programme for International Student Assessment (PISA): First results from PISA 2003. Paris, Executive Summary
Arsenović-Pavlović, M.I., Rajović-Đurašinović, V., Stanisavljević-Rakić, V. (1989) Feminizacija vaspitanja - od savremenosti ka tradiciji. Etnoantropološki problemi, Beograd, 6, str. 67-82
Buchberger, F. (2002) Comparative analyses on the current state of Europe an teacher education and options for its reform. Beograd: Serbian Teacher Education Reform Program
Buchberger, F., Campos, D.K., Stephenson, J. (2000) Green paper on teacher education in Europe: High quality teacher education for high quality education and training. Umea: TNTEE
Ivić, I.D., Uvalić-Trumbić, S., Radovanović, B., Dinkić, M., Trnavac, N., Havelka, N., Kovačević, B., Peart, G. (2001) Sveobuhvatna analiza sistema osnovnog obrazovanja u SRJ. Beograd: UNICEF - Beogradska kancelarija
Kansanen, P., Tirri, K., Meri, M., Krokfors, L., Husu, J., Jyrhama, R. (2000) Teachers' pedagogical thinking. New York: Peter Lang, Inc
Kovach-Cerović, T. (2006) National Report - Serbia. u: Zgaga P. [ur.] The prospects of teacher education in southeast Europe. A regional overview, Ljubljana: Center for Educational Policy Studies
Pešić, M.M., i dr. (1998) Pedagogija u akciji - metodološki priručnik. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Radulović, L.R., Rajović-Đurašinović, V.M. (2000) Ideje za novi pristup obrazovanju nastavnika. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 4, str. 626-635
Rajović, V., Radulović, L. (2001) Teacher education in Yugoslavia. International journal of historical learning, teaching and research, vol. 2, 1
Razdevšek-Pučko, C., Rugelj, R. (2006) Kompetence v izobrežavanju učiteljev. Vzgoja in izobraževanje, vol. XXXVII, l
Rychen, D.S., Salganik, L.H. (2003) A holistic model of competence. u: Rychen D.S., L.H.Salganik [ur.] Defining and selecting key competencies, Hogrefe and Huber Publishers
Schon, D.A. (1987) Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Sparks, D. (2002) Powerful professional development for teachers and principals. Oxford: National Staff development Council
Staff development Council, Weinert, F.E. (2001) Concept of Competence: A Conceptual Clarification. u: Rychen, D.S., Salganik, L.H. [ur.] Defining and selecting key competencies, Seattle: Hogrefe & Huber Publishers