Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
1995, vol. 44, br. 3, str. 258-269
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Transformacija školskog sistema i novi položaj škola za decu na bolničkom lečenju
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

Sveobuhvatna transformacija našeg društvenog sistema podrazumeva i temeljnu rekonstrukciju školskog sistema i načina vaspitanja. U tom procesu posebno je značajno obratiti pažnju na škole sa tzv. posebnim kategorijama učenika, među koje spadaju i škole za rad sa decom na bolničkom i kućnom lečenju. Među osnovnim i opštim pedagoškim pitanjima posebno treba preispitati i na nov način razrešiti ideju o jedinstvenoj školi i ideju o demokratizaciji vaspitanja. Jednakost u vaspitanju se ne uzima samo kao polazište, već kao cilj. Osnovna škola treba da bude razvijena u više organizacionih varijanti i modela, među kojima će škole za decu na bolničkom lečenju biti tretirane na autonoman i sasvim nov način (status, organizacioni tipovi, programi, organizacija rada, učenici, nastavnici, okruženje).

Ključne reči

school system; education of hospitalized children; democratization of education; specialized schools

Reference

Bojanin, S.S. (1986) Škola kao bolest. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Đelpi, E. (1976) Škola bez katedre. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Herrera, A.M., Mandić, P.D. (1989) Obrazovanje za XXI stoljeće - od tradicije do tehnološke revolucije. Sarajevo: Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ilič, I. (1972) Dole škole. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Potkonjak, N.M. (1980) Sistem obrazovanja i vaspitanja u Jugoslaviji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trnavac, N.D. (1987) Školski sistemi na raskršću. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva