Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
1999, vol. 48, br. 1-2, str. 42-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Teorijsko-metodičke osnove fizičkog vaspitanja - preduslov za reformu kurikuluma

Sažetak

Polazeći od šireg teorijskog koncepta fizičke kulture (fizičko vaspitanje, sport, rekreacija, kineziterapija), i mogućih pravaca u reformi fizičkog vaspitanja, u radu se razmatraju teorijsko-metodičke osnove fizičkog vaspitanja, kao preduslov za reformu kurikuluma. Postulirajući interdisciplinarnost i antropološke osnove fizičkog vaspitanja, kao univerzalnu paradigmu za škole budućnosti na koje treba da bude usmerena reforma programa fizičkog vaspitanja, predlaže se da sadržaji opšteg tipa i ontogenetski i filogenetski starije motoričke kretne strukture budu dominantnije u programima za osnovne škole. Predlaže se redefinicija, restruktuiranje i racionalizacija programa fizičkog vaspitanja i shodno tome, novi koncept fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi, na bazi antropoloških zakonitosti i integralnog razvoja.

Ključne reči

fizičko vaspitanje; antropološke osnove; integralni razvoj; novi koncept programa

Reference

Bokan, B. (1996) Tehnologija radnih procesa u fizičkom vaspitanju između teorije i prakse, mogućeg i stvarnog. u: Tehnologija radnih procesa u fizičkoj kulturi; simpozijum, Aranđelovac, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Bokan, B. (1998) Potreba za redefinisanjem, restrukturiranjem i racionalizacijom programa fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu
Dietrich, M., Jurgen, N. (1997) La capacita' di prestazione sportiva dei bambini e conseguenze per l'allenamento in eta' evolutiva. Rivista di cultura sportiva, Roma, vol. 16, br. 40, str. 26-35
Grubor, A. (1996) Didaktički model 'Panonija' u funkciji diferencirane i individualizovane nastave. Sombor: Učiteljski fakultet
Kajmin, M.A. (1989) O sportivnoj tehnike. Teorija i praktika fizičeskoj kulturi, vol. 10, br. 2, str. 49
Knežević, V.Đ. (1986) Strukturne teorije nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Krstić, D. (1990) Učenje i razvoj - pedagoška psihologija. Beograd: Savremena administracija
Kukolj, M.S., Jovanović, A., Ropret, R. (1996) Opšta antropomotorika. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Novi Sad: OKO
Ratković, M.Đ. (1997) Obrazovanje i promene. Beograd: Učiteljski fakultet
Thomas, R.J., Nelson, K.J. (1990) Research methods in physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics
Tome, J. (1977) Valorizacija motoričkih navika i veština kao operatora u procesu fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Trnavac, N.D. (1987) Školski sistemi na raskršću. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva