Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
1999, vol. 48, br. 1-2, str. 62-73
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Protivurečnost fizičkog vaspitanja - Utopijski romantizam i realnost

Sažetak

U fizičkoj kulturi su u proteklih 50 godina sport i sportska rekreacija značajno napredovali u naučnom i stručno-metodološkom području. Za fizičko vaspitanje je, međutim, karakteristično da nema jasno utvrđen cilj i sledstveno tome izvedene zadatke ovog obrazovno vaspitnog područja, odnosno ne zna se da li su sport i sportske aktivnosti sredstvo za ostvarenje cilja ili su cilj nastave. Kao posledica toga, nastaje određeni stepen samozadovoljstva, izostanak rada na koncipiranju didaktike fizičkog vaspitanja kao nauke o opštim zakonitostima nastave fizičkog vaspitanja, a posledice ovakvog stanja odražavaju se na učenicima.

Ključne reči

fizičko vaspitanje; vaspitni cilj; proces nastave; didaktika fizičkog vaspitanja

Reference

*** (1975) Politička ekonomija. Beograd: Savremena administracija
*** (1991) Plan i program osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 2 i 4
*** (1958) Nastavni plan i program za osnovnu školu u NR Srbiji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Konstantinović, S. (1979) Fizičko vaspitanje i obrazovanje u školama u NR Srbiji. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (I), Ohrid, 1978, zbornik radova, Beograd: Partizan
Leskošek, J. (1980) Teorija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Lumkin, A. (1987) Fizičko vaspitanje kao dinamički proces. Fizička kultura, br. 4
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Novi Sad: OKO
Pediček, F. (1969) Fizička kultura u našem školskom sistemu. u: Teorija fizičke kulture, Beograd: Partizan
Polič, B. (1967) Humanizacija fizičke kulture. Beograd: Partizan
Polič, B. (1980) Fizička kultura u samoupravnom socijalističkom društvu - teze za raspravu. Beograd: Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta / JZFKMS
Polič, B. (1965) Aktuelni problemi fizičkog vaspitanja. Beograd: Partizan
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radovanović, M. (1979) Nastava fiskulture u školi. Eliksir - časopis za zdravstveno vaspitanje i popularizaciju medicinske nauke, br. 86
Redžepagić, J. (1971) Diskusija o cilju vaspitanja. Pedagogija, vol. 9, br. 1
Savezna vlada (1996) Jugoslovenski plan akcije za decu do 2000. Beograd
Šenkman, B.S. (1977) Trči radi zdravlja. Beograd: Partizan
Šmit, V. (1981) Visokoškolska didaktika. Zagreb: Pedagoško-književni zbor / PKZ
Šuvar, S. (1977) Škola i tvornica - u susret reformi odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga
Vujadinović, B. (1990) Bolesti đačkog doba. Politika, 4.02