Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
1999, vol. 48, br. 1-2, str. 95-100
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Stručno usavršavanje nastavnika fizičkog vaspitanja kao jedan od osnovnih faktora uspešnosti realizacije reforme fizičkog vaspitanja

Sažetak

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete pristupili su reformi osnovnog školstva. Biće reformisan Nastavni plan i program svih predmeta koji se predaju u osnovnoj školi, među kojima je i fizičko vaspitanje. Realizacija značajno poboljšanog novog Nastavnog plana i programa za fizičko vaspitanje podrazumeva bolju materijalno-tehničku obezbeđenost predmeta i viši nivo stručnih znanja nastavnika fizičkog vaspitanja. U radu se predlaže jedan koncept organizovanog stručnog usavršavanja nastavnika fizičkog vaspitanja.

Ključne reči

Reference

Kebin, V. (1998) Informacione potrebe nastavnika fizičkog vaspitanja kao osnova za zasnivanje modela stručnog usavršavanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Matić, M. (1985) Reperi za prepoznavanje del(ovanj)a pedagoga fizičke kulture. Fizička kultura, br. 5
Radovanović, Đ. (1983) Osnovne komponente savremenog profila nastavnika - putevi njegovog obrazovanja i samoobrazovanja. u: Radovi i istraživanja u fizičkoj kulturi, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Vilotijević, M.V., Đorđević, B., i dr. (1998) Naša osnovna škola budućnosti. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije