Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nastava i vaspitanje
1999, vol. 48, br. 3-4, str. 459-475
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Porodično vaspitanje u delima srpskih pedagoga s kraja XIX i početka XX veka
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Sažetak

U ovom radu izdvojena su karakteristična shvatanja o porodici i porodičnom vaspitanju, s kraja XIX i početka XX veka, s ciljem da se ona objektivno i nepristrasno prikažu. Za analizu su odabrana dela naših poznatih pedagoga Vojislava Bakića, Sretena Adžića, Jovana Miodragovića, Vićentija Rakića i Vojislava Mladenovića. S obzirom da su pomenuti pedagozi pripadali različitim pedagoškim pravcima, do razmimoilaženja u njihovim shvatanjima dolazi prilikom određenja cilja vaspitanja. Tako, Bakić piše o formiranju moralnog karaktera u porodici, Miodragović o vaspitanju celovite ličnosti Adžić o harmoničnom razvitku tela i duše, Rakić o usmeravanju narodnog podmlatka prema idealima, a Mladenović o uvršćivanju pojedinca u zajednicu. No, bez obzira na razlike u shvatanjima, svi su oni poklanjali veliku pažnju porodici koja je po njima prvi i osnovni oblik socijalnog života i nezamenljiv faktor u procesu vaspitanja dece. Slaganja u shvatanjima postoje u odredbi pojma i granica vaspitanja, kao i u isticanju moćnog uticaja porodice u posredovanju i prenošenju društvenih, moralnih i drugih vrednosti društva u kome se živi.

Ključne reči

Reference

Adžić, S.M. (1892) Uvod u nauku o vaspitanju. Niš
Adžić, S.M. (1909) Vaspitačeve zabeleške. Beograd: Zadužbina I.M. Kolarca
Adžić, S.M. (1894) Učiteljeve zabeleške - niz primera iz vaspitačkoga rada. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Adžić, S.M. (1892) Telesno vaspitanje. Niš: Štamparija 'Ž. Radovanović'
Bakić, V.S. (1897) Opšta pedagogika. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Bakić, V.S. (1901) Posebna pedagogika s naročitim obzirom na gimnazijsku metodologiju. Beograd: Učiteljsko udruženje
Bakić, V.S. (1893) O vaspitnom prilagođavanju. Beograd
Bakić, V.S. (1880) Pouke u vaspitanju dece u roditeljskoj kući. Sombor
Miodragović, J. (1914) Narodna Pedagogija u Srba ili kako naš narod podiže porod svoj. Beograd: Zadužbina Il. M. Kolarca
Miodragović, J. (1920) Najobičnije pogreške u nastavi i vaspitanju školskom. Beograd: Državna štamparija
Mladenović, V. (1936) Opšta pedagogika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Mladenović, V. (1922) Osnovi nauke o vaspitanju. Beograd: Štamparija 'Industrija'
Mladenović, V.R. (1935) Nacionalno vaspitanje i vaspitni činioci. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Rakić, V. (1946) Vaspitanje igrom i umetnošću. Beograd, itd: Prosveta
Rakić, V. (1932) Obrazovanje volje. Beograd: Štamparija 'Simeon Mirotočivi'
Rakić, V. (1926) Opšta kultura duha i formalno obrazovanje. Glasnik Jugoslovenskog profesorskog društva, Beograd, str. 14