Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 46, br. 1, str. 369-381
O stilu jezika zakona
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Ključne reči: jezik; jezik u pravu; jezik zakona; stil jezika zakona
Sažetak
U radu se analizira stil jezika modernih zakona i značaj jezika za pravo i pravnike uopšte. U prvom delu rada autor ukazuje na značaj fenomena jezika i na aktuelnost njegovog proučavanja, a potom navodi argumente u prilog tvrdnji o velikom značaju jezika i za pravo i pravnike. U centralnom delu rada autor raspravlja o stilu jezika zakona i tvrdi da na stil jezika modernih evropskih zakona u velikoj meri utiču njihova priroda i karakter, priroda onoga na šta se ovi zakoni odnose, ciljevi koji se njima žele postići, kao i težnja da se celokupno pravo 'pozitivira'. Autor na kraju ističe da mi danas imamo, ne samo stilski rogobatno napisane, već i sadržinski loše zakone, što sve daje 'sumornu sliku o jezičkom kvalitetu naših zakona'. Da bi se takva situacija promenila autor ukazuje na neminovnost boljeg poznavanja jezika i nauke o jeziku od strane pravnika.
Reference
Adamovich, L. (1981) Probleme einer modernen Gesetzestechnik. u: Winkler G., Schilcher B. [ur.] Gesetzgebung: Forschungen aus staat und recht 50, Wien-New York, s. 204
Bogišić, V. (1888) Tehnički termini u zakonodavstvu. Mjesečnik pravničkoga družtva u Zagrebu, br. 1, str. 7
Dölle, H. (1949) Vom stil der rechtssprache. u: Recht und staat, Tübingen, s. 75; 138/139
Engisch, K. (2010) Einführung in das juristische Denken. Stuttgart-Berlin-Köln, s. 193-234, elfte Auflage
Fleiner, T. (1981) Entwurf und gestaltung von gesetzesnormen. u: Winkler G., Schilcher B. [ur.] Gesetzgebung: Forschungen aus staat und recht 50, Wien-New York, s. 150
Gadamer, H. (1996) Čovek i jezik. Sveske, 8(29): 96-101
Haft, F. (2009) Aus der Waagschale der Justitia: Eine Reise durch 4000 Jahre Rechtsgeschichte. München
Haft, F. (1989) Recht und Sprache. u: Kaufmann A., Hassemer W. [ur.] Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, Heidelberg: Auflage, 5, s. 233
Hatz, H. (1963) Rechtssprache und juristischer begriff. Stuttgart
Kaufmann, A. (1997) Rechtsphilosophie. Munchen, 2. überarbeitete und stark erweiterte Auflage
Perić, Ž.M. (1915) O jeziku i zakonima. Beograd
Radbruch, G. (1965) Vorschule der Rechtsphilosophie. Göttingen, 3. Auf
Rüthers, B., Fischer, C. (2010) Rechtstheorie. München, s. 106. 5. Auflage
Vasiljević, T. (1964) Neka pitanja metoda i tehnike pripremanja pravnih propisa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 382
Vuković, M. (1969) Nauka o izradi pravnih propisa-(nomotehnika). Zagreb: Informator
Winkler, G. (1999) Raum und Recht - Dogmatische und theoretische Perspektiven eines empirisch - rationalen Rechtsdenkens. u: Forschungen aus Staat und Recht, Wien - New York, 120, str. 139
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-2043
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman