Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 48, br. 2, str. 39-56
Spor između Nikaragve i Kolumbije o razgraničenju u Karipskom moru
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Sažetak
Međunarodni sud je rešio ovaj spor primenom postkolonijalnog efektiviteta. U situaciji kada pravni akti španske kolonijalne vlasti nisu bili dovoljno precizni za utvrđivanje gde se granica nalazila u vremenu sticanja nezavisnoti, i u situaciji kada su Nikaragva i Kolumbija rešile neka teritorijalna pitanja Ugovorom iz 1928. godine, te kada je praksa koja je prethodila Ugovoru i koja je sledila posle njega bila u saglasnosti sa njim, Sud je smatrao da spor treba da reši primenom postkolonijalnog efektiviteta, dakle na osnovu vršenja suverene vlasti država nad spornim oblastima.
Reference
*** (2003) Memorial of the Government of Nicaragua. vol. I, 28 april, para. 6, 7
Etinski, R. (2011) Primena načela uti possidetis juris u sporu između El Salvadora i Hondurasa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(3): 85-113
Etinski, R. (2012) Primena načela uti possidetis juris u sporu između Benina i Nigera. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 3, str. 69-89
Ratner, S.R. (1996) Drawing a Better Line: UTI Possidetis and the Borders of New States. The American Journal of International Law, 90(4): 590
Shaw, M.N. (1997) The heritage of states: The principle of Uti Possidetis Juris today. British Year Book of International Law, vol. 67, str. 75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-6741
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2013)
Primena načela uti possidetis u sporu o granici između Burkina Faso i Malija
Etinski Rodoljub

Strani pravni život (2006)
Suverenitet i međunarodno pravo
Dimitrijević Duško

Zb Pravnog fak Novi Sad (2012)
Određivanje granica na kopnu u praksi Međunarodnog suda
Tubić Bojan

prikaži sve [5]