Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2014, vol. 48, br. 2, str. 257-287
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrpfns48-6767


Najviši pravni akti u autonomiji Vojvodine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Ovaj rad nastoji da da kratak pregled svih dosadašnjih najviših pravnih akata Vojvodine, a posebno u svetlu donošenja novog Statuta od 2014. I ovakav 'nemonografski' pregled može doprineti odgovorima na neka od 'večitih' pitanja u vezi sa ustavnopravnim sistemom, od kojih je prvo kako sistem učiniti funkcionalnim, zatim do kog nivoa decentralizovati državu, da li asimetrija unutrašnjeg uređenja gradi ili razgrađuje državu i dr. Primer dosadašnje autonomije Vojvodine i njenih najviših propisa dokaz je da u Srbiji nije bilo trajnijeg i doslednog poimanja autonomije. Pokrajina je krenuvši od uobičajenog nivoa autonomije došla do stepena federalne jedinice (države) koji je bio potvrđen pokrajinskim Ustavom od 1974. Potom je Vojvodina vraćena na status političko-teritorijalne autonomije čiji je najviši propis ponovo statut, po pravnoj snazi podzakonski propis. U radu su sumarno obrađena pitanja hijerarhije pravnih akata, teorijskog i komparativnog pojma autonomije, istorije ideje autonomije Vojvodine i sadržina ranijih vojvođanskih statuta, Ustavnog zakona i Ustava. Sve to je bilo neophodno da bi se bolje razumele odredbe novog Statuta od 2014. i odredilo njegovo mesto u pravnom sistemu Srbije.

Ključne reči

pokrajinski pravni akti; autonomija; ustav; statut; Srbija; Vojvodina

Reference

*** Modified text of the Constitution of the “Trentino Alto Adige”Region and the Provinces of Trento and Bolzano. http://www.provinz.bz.it/en/downloads/autonomy_statute_eng.pdf, 30. avgust 2014. godine
*** (2009/2012) Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine. Službeni glasnik RS, br. 99 i 67 odluka USS
*** (2002) Zakon o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine. Službeni glasnik RS, br. 6
*** (1963-1967) Statut AP Vojvodine od 1963. Službeni list AP Vojvodine, br. 7/63, 13/65, 7/67, 13/67
*** (1991) Statut AP Vojvodine od 1991. Službeni list AP Vojvodine, br. 17
*** (2009) Statut AP Vojvodine od 2009. Službeni list APV, br. 17
*** (1989) Ustav Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine sa amandmanima. Novi Sad, 167
Antić, Č. (2014) Istorijske tradicije AP Vojvodine. u: Dosije Autonomna Pokrajina Vojvodina, Beograd
Antonić, S. (2014) Antisrbizam kao sredstvo etnoinženjeringa i secesionizma. u: Dosije Autonomna Pokrajina Vojvodina, Beograd
Bojanić, B. (2013) Regionalizacija i regionalna država. Kosovska Mitrovica, : 101-104
D'aci, R.E. (1987) La Regione Trentino-Alto Adige. Milano, 9. Nav. prema Melissa Magliana, The Autonomous Province of South Tyrol A Model of Self-Governance?, Bozen/ Bolzano 2000
Danspeckgruber, W.F. (2005) Self-governance plus regional integration: A possible solution to self-determinations claims. Abingdon, 37
Doronjski, S. Konkretizacija principa samoupravljanja i ravnopravnosti naroda i narodnosti u Vojvodini. u: Autonomija Vojvodine
Dworkin, G. (1988) The theory and practice of autonomy. Cambridge - New York
Fira, A. (1962) Autonomne jedinice u našem ustavnom sistemu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4(2): 489
Fira, A. (1969) Promene u ustavnom sistemu SFRJ. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2
Ghai, Y. (2000) Ethnicity and Autonomy: A Framework for Analysis. u: Negotiating Competing Claims in Multi-Ethnic States, : 1-26
Harvie, C. (1994) The rise of regional Europe. London-New York, itd: Routledge
Henders, S.J. (2010) Territoriality, Asymmetry, and Autonomy. New York
Hrabak, B. (1982) Borba demokrata za samosvojnost Vojvodine 1919-1928. Zbornik historijskog instituta, vol. 19, br. 1
Jovičić, M. (2006) Ustav i ustavnost. Beograd
Korhec, T. (2009) Predlog novog Statuta AP Vojvodine ispunjavanje ustavnog okvira ili pokušaj protivustavnog i protivzakonitog stvaranja države u državi. Beograd, 13-15
Kostić, L.M. (1940) Federacija, autonomija, samouprava. Novi Sad: Štamparija Ljubomira Bogdanova
Krkljuš, L. (2004) Istorija političkih i pravnih institucija Vojvodine. Novi Sad, 113-121
Krkljuš, L., ur. (2003) Odluka Majske skupštine održane u Sremskim Karlovcima 1. i 3. maja 1848. Novi Sad, 276-279
Krkljuš, L. (2010) Autonomija Vojvodine do 1918. godine - da li je postojala, kada i kakva?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 2, str. 5-35
Krkljuš, L. (2007) Knez Milan Obrenović i Svetozar Miletić. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 1-2, str. 109-136
Krkljuš, L. (2002) Pravni osnovi zahteva za autonomiju Srba u Južnoj Ugarskoj u XVIII i XIX veku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 36, br. 1-3, str. 71-92
Krkljuš, L., Rakić, L. (1992) Vojvodina i stvaranje jugoslovenske države 1918. godine. u: Prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. godine, Novi Sad: Muzej Vojvodine, str. 5-21
Kutlešić, V. Predlog statuta AP Vojvodine i Ustav Srbije
Lapidoth, R. (1996) Autonomy: Flexible Solutions to Etnic Conflicts. Washington, D.C, 66
Mali, M. (1980) Socijalistička Autonomna pokrajina Vojvodina. Novi Sad
Marković, R. Političko-teritorijalna autonomija u Evropi
Marković, R. Osvrt na koncepciju i sadržinu Predloga statuta Autonomne pokrajine Vojvodine
Marković, R. (1985) Političko-teritorijalna autonomija u Evropi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1: 63
Marković, R. (1985) Pravno-terijski pojam političko-teritorijalne autonomije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 6(5): 648
Marković, R. (2013) Ustavno pravo. Beograd, : 203-207
Pajvančić, M. (2009) Ustavni okvir regionalne države primer Srbije. Novi Sad, 130-131, 328-329
Petrov, V., Simović, D. (2013) Statut kao podzakonski akt bez elemenata konstitutivnosti uz dilemu o pravnoj prirodi Statuta AP Vojvodine od 2009. godine. Pravna riječ, 35: 144-146
Popov, Č., Popov, J. (2000) Autonomija Vojvodine - srpsko pitanje. Sremski Karlovci: Krovovi
Popović, M. (2003) Srbija kao regionalna država. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 37, br. 3, str. 9-42
Pupić, B. (1973) Osnovi ustavno-pravnog položaja socijalističkih autonomnih pokrajina. Savremenost-, 2(1): 240
Savović, M. (2008) Iskušenja autonomija od Azije do Španije. Beograd
Stanković, M. (2012) Odluka Ustavnog suda Španije o ustavnosti Statuta Katalonije i njene posledice. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 2, str. 234-255
Stepanov, R. Biti ili ne biti (država) pitanje je sad!. http://www.autonomija.info/radivoj-stepanov-biti-ili-ne-biti-drzava-pitanje-je-sad.html, 29. avgust 2014. godine
Veselinov, J.Ž. (1976) Vojvodina i borba njenih naroda i narodnosti - Autonomija Vojvodine. Novi Sad, 24
Žnidaršić, V. (1972) Teritorijalna autonomija u Italiji. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, IX/1972, 81