Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 52, br. 3, str. 991-1012
Pojam tumačenja prava posmatrano sa stanovišta jedne sociološke teorije pravnog rasuđivanja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabovan@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: tumačenje prava; subjektivna i objektivna teorija pravnog rasuđivanja; priroda jurističkog zaključka; sociološka teorija tumačenja prava
Sažetak
U ovom radu je izložen predlog jedne pragmatičke, ali, u isto vreme, i sintetičke definicije postupka tumačenja prava koji treba da izrazi jedinstvo subjektivne i objektivne teorije pravnog rasuđivanja. Osim toga, pokušaćemo da dokažemo kako pristup zauzet u radu omogućava prevazilaženje slabosti ovih teorija onda kada se tumačenje prava određuje kao otkrivanje 'volje zakonodavca' ili 'volje zakona'. Konačno, biće pruženi argumenti da jedan takav pristup u najvećoj meri korespomdira sa pravnom praksom, odnosno da se postupak pravničkog rezonovanja u sudnici zaista odvija po ovom modelu. Teorijska platforma ovog pristupa izražena je kroz jednu sociološku teoriju tumačenja prava koju smo formulisali u seriji ranijih radova iz ove oblasti. Suština ove teorije je u hipostaziranju male premise jurističkog zaključka, kada se ukazuje na momenat objašnjenja činjenica koji se umeće između njihovog utvrđivanja i kvalifikacije, što postupku tumačenja prava daje izgled jedne razvijene mikrosociološke analize.
Reference
Alexy, R. (1995) Juristische Interpretation. u: [ur.] Recht, Vernunft, Diskurs: Studien zur Rechtsphilosofie, Frankfurt am Main, 84
Avramović, D. (2012) Odluka ili norma - slobodno sudijsko uverenje kao pretnja vladavini prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 311-325
Avramović, D.S. (2015) Ričard Pozner podvlači crtu - pravni realizam kao odgovor na izazove današnjice. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1231-1245
Barak, A. (2005) Purposive Interpretation in Law. Princeton: Walter de Gruyter GmbH
Bidlinski, F. (2011) Pravna metodologija. Podgorica, 31-32
Bork, R.H. (2003) Coercing virtue: The worldwide rule of judges. Washington, DC
Bovan, S. (2017) Američki pravni realizam kao pokret pravednog prava. Pravni život, 12, 475-497
Bovan, S. (2013) Slučaj tumačenja kao utemeljenje hermeneutičkog postupka. Beograd, 112-118
Bovan, S. (2014) Pravna hermeneutika između filozofije i logike. Beograd, 50-66
Bovan, S. (2012) Sociološka teorija prava Živana Spasojevića. Sociološki pregled, 1, 279-297
Bovan, S. (2015) Sociološkopravna hermeneutika Radomira D. Lukića. u: [ur.] Naučno nasleđe Radomira D. Lukića, Beograd, 303-321
Bovan, S.B. (2012) Tumačenje prava kao vrednovanje na osnovu konteksta - prilog konstruktivnoj teoriji tumačenja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 83-106
Brest, P. (1980) The Misconceived Quest for the Original Understanding. Boston University Law Review, 60, 204-238
Brink, D.O. (2009) Legal Interpretation, Objectivity, and Morality. u: [ur.] Objectivity in Law and Morals, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), 12-65
Bugarski, R. (1986) Jezik u društvu. Beograd, 262-263
Calabresi, S. (2007) Originalism: A quarter-century of debate. Washington, DC
Cross, F.B. (2013) The Failed Promise of Originalism. Stanford
Čavoški, K., Vasić, R. (2011) Uvod u pravo. Beograd, 358, 365
Dvorkin, R. (2001) Suština individualnih prava. Beograd-Podgorica, 170
Engisch, K. (1956) Einführung in das juristische Denken. Stuttgart, 80
Engisch, K. (1963) Logische Studien zur Gesetzesanwendung. Heildeberg, 14-15, 19
Enneccerus, L., Nipperdey, H.C. Allgemeiner teil des Bürgerlichen Rechts. Tübingen, vol.1, 324-325, 326
Erlich, E. (1979) The Fundamental Principles of the Sociology of Law. New York, 9
Fikentscher, W. (1976) Methoden des Rechrs - in vergleichender Darstellung. Tübingen, Band IV, 129-130, 202
Gadamer, H.G. (1978) Istina i metoda. Sarajevo, 359-362
Hasanbegović, J. (2006) Perelmanova pravna logika kao nova retorika. Beograd, 101-102
Hassemer, W. (2008) Juristische Methodenlehre und Richterliche Pragmatik. Rechtstheorie, 39(1): 1-22
Hassold, G. (1981) Wille des Gesetzgebers oder objektiver Sinn des Gesetzes - subjektive oder objektive Theorie der Gesetzesauslegung. Ztchr. for Zivilproces, 2, 199
Ivić, M. (2001) Pravci u lingvistici. Beograd, knj. 2, 125-126
Kaufman, A. (1998) Pravo i razumevanje prava. Beograd-Valjevo, 245
Kaufmann, A. (1982) Analogie und Natur der Sache. Heildeberg, 41
Kaufmann, A. (1996) Das hermeneutische Verständnis der juristischen Methode. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 4, str. 987-1008
Košutić, B. (2008) Uvod u jurisprudenciju. Podgorica, 262-263
Larenz, K. (1960) Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Berlin, Heidelberg: Springer Science and Business Media LLC
Leiter, B. (1997) Rethinking Legal Realism: Toward a Naturalize Jurisprudence. Texas Law Review, 2, 267-285
Lič, E. (2002) Kultura i komunikacija. Beograd, 51
Llewelyn, K.N. (1962) Jurisprudence: Realism in Theory and Practice. Chicago, 28-29
Lukić, R.D. (1961) Tumačenje prava. Beograd, 73-74
Maccormick, N. (1993) Argumentation and Interpretation in Law. Ratio Juris, 6(1): 16-29
Marmor, A. (2012) Textualism in Context. Legal Studies Research Paper Series, 2-3
Marmor, A. (2005) Interpretation and legal theory. Portland, 10
Milovanović, D. (2003) An Introduction to the Sociology of Law. New York, 109-117
Mitrović, D.M. (2014) Uvod u pravo. Beograd, 247, 266
Oliphant, H. (1928) A return to stare decisis. American Bar Association Journal, 14, 71
Pavčnik, M. (2015) O Lukićevom tumačenju prava. u: [ur.] Naučno nasleđe Radomira D. Lukića, Beograd, 13
Pavčnik, M. (2007) Teorija prava. Ljubljana, 477-478
Posner, R.A. (2008) How judges think. Cambridge, 365
Pupe, I. (2011) Kleine Schule des juristischen Denkens. Göttingen
Putnam, H. (1975) The Meaning of Meaning. Minesota Studies in the Philosophy of Science, 7, 131-193
Radin, M. (1925) The theory of Judical Decision: Or How Judges Think. American Bar Association Journal, 11, 357-358
Railton, P. (1986) Moral Realism. Philosophical Review, 95(2): 163
Ros, A. (1996) Pravo i Pravda. Podgorica, 168-169
Rüthers, B. (2009) Methodenfragen als Verfassungsfragen?. Rechtstheorie, 40(3): 253-283
Scalia, A., Garner, B.A. (2010) Reading Law: The Interpretation of Legal Text. St. Paul
Scalia, A. (1997) A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law. Princeton-New Jersey, 23-24
Tamanaha, B.Z. (2010) Beyond the Formalist - Realist Divide: The role of Politics in Judging. New Jersey, 91-108
Twining, W. (2012) Karl Llewellyn and the Realist Movement. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Vasić, R., Jovanović, M., Dajović, G. Uvod u pravo. 325
Visković, N. (2006) Teorija države i prava. Zagreb, 242-243
Visković, N. (1981) Pojam prava. Split, 289-290
Vitgenštajn, L. (1980) Filozofska istraživanja. Beograd, 56
Zaremby, J. (2014) Legal Realism and American Law. New York - London - New Delhi - Sidney
Zippelius, R. (2003) Juristische Methodenlehre. München, 51-52
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-20039
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Tumačenje prava kao vrednovanje na osnovu konteksta - prilog konstruktivnoj teoriji tumačenja
Bovan Saša B.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Priroda jurističkog zaključka
Bovan Saša B.

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Contra legem judiciranje - Pandorina kutija pravne hermeneutike
Bovan Saša B.

prikaži sve [88]