članak: 1 od 1  
Pedagoška stvarnost
2004, vol. 50, br. 9-10, str. 734-758
jezik rada: srpski
izvorni naučni članak
Teorije i shvatanja o nastavi i razvoju
Beograd

Sažetak

Odnos nastave i razvoja predstavlja jedan od centralnih i suštinskih problema obrazovanja i savremene nastave. U pogledu rešenja ovog problema, vođene su brojne i različite rasprave i predlagana određena rešenja. U radu se izlažu tri najpoznatije teorije koje su se pojavile tridesetih godina prošlog veka. Uz kritička razmatranja, posebno su prikazane teorije i shvatanja Ž. Pijažea i L. Vigotskog, njihove prednosti i nedovoljnosti, kao i mogućnosti njihove primene u obrazovnom i nastavnom radu. Detaljno je izloženo shvatanje Vigotskog o ulozi i značaju njegove kulturno-istorijske teorije, o "zoni bliskog razvoja", i socijalno-kulturnom formiranju mišljenja. Timovi stručnjaka kao i pojedinci (Mečinskaja, Bogojavljenski, Amonašvili, Bibler i dr) razrađivali su pojedina pitanja teorije Vigotskog. Među njima posebno mesto ima V. Davidov, koji je sa filozofsko-psihološkog stanovišta detaljno razrađivao shvatanja Vigotskog o razvijajućoj nastavi. Dva kolektiva (tima) naučnika, pod rukovodstvom Zankova i Eljkonjina, godinama se bave eksperimentalnim proučavanjem ideja Vigotskog. Teoriju Vigotskog je prihvatio i veći broj naučnika u svetu, među kojima je najpoznatiji Džerom Bruner, čija su teorijska shvatanja i praktična rešenja detaljnije prikazana. U razmatranju teorija i shvatanja o nastavi i razvoju u ovom radu korišćena je obimna literatura, teorijskog i empirijskog karaktera, koja se bavi proučavanjem ovog kompleksnog i aktuelnog psihološko-pedagoškog problema koji nameće dalja istraživanja i proveravanja.

Ključne reči

obuka; nastava; obrazovanje; učenje; razvoj; razvijajuća nastava; zona bliskog razvoja; kulturnoistorijska teorija; spiralni kurikulum

Reference

*** (2000) Dictionar Explicativ De Psycologie scolara. Bucuresti: Editura Efecient
*** (1983) Psihologičeski slovar. Moskva: Pedagogika
*** (1966) Obučenie i razvitije. Moskva
Amonašvili, Š.A. (1996) Vigotski. Moskva
Amonašvili, Š.A. (1984) Vospitataljnaja i obrazovateljnaja funkcija ocenki učenija školjnjikov. Moskva
Amonašvili, Š.A. (1999) Škola života. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Bruner, D.Ž. (1962) Proces učenija. Moskva
Bruner, J.S., Olver, R.R., Greenfield, M.P. (1967) Studies in cognitive growth: A collaboration at the center of cognitive studies. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Bruner, J. (2000) Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa
Bruner, J.S., Goodnow, J.J., Austin, G.A. (1960) A study of thinking. New York, itd: Wiley
Cvetković, Ž. (1964) O predmetnih istočnikah ponjatija drobi. u: Cvetković Živorad, Davidov V.V. (ur.) Zbornik APN SSSR 'Psihologičeskije vozmožnosti mladših školnikov v usvoenii matematiki', Moskva: Prosveščenie
Davidov, V.V. (1972) Obobščenija v obučenii. Moskva
Davidov, V.V. (1996) Teorija razvivajuščego obučenija. Moskva: Rossijskaja Akademija obrazovanija
Davidov, V.V. (1986) Problemi razvivajuščego obučenija: Opit teoretičeskogo i eksperimentalnogo psihologičeskogo issledovanija. Moskva: Akademija pedagogičeskih nauk
Davidov, V.V. (1989) Šta je nastavna delatnost. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 22, str. 89-97
Davidov, V.V. (1995) O shvatanjima razvijajuće nastave. u: Krnjajić Stevan (ur.) Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 9-36
Davidov, V.V. (1999) Razvivajušče obučenie. u: Rosiskaja pedagogičeskaja enciklopedija, Moskva, II
Dixon-Krauss, L. (1996) Vygotsky in the classroom. London, itd: Longman
Đorđević, J.Đ. (1981) Savremena nastava - organizacija i oblici rada. Beograd: Naučna knjiga
Đorđević, J.Đ. (1983) Intelektualno vaspitanje. Beograd: Prosvetni pregled
Đorđević, J.Đ. (1990) Intelektualno vaspitanje i savremena škola. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Elkajnd, D. (1978) Pijaže i obrazovanje. Predškolsko dete
El'konin, D.B. (1989) Izbranie psihologičeskih trudi. Moskva
Eljkonjin, D.B., Davidov, V.V., ur. (1966) Vozrasnie vozmožnosti usvoenija znanii. Moskva
Erds, F., Kiss, G., ur. (1988) Seventh European Cheiron Conference, Budapest, 4-8 September 1988. Budapest, str. 750
Galjperin, P.Ja., Eljkonjin, D.D. (1967) K analizu teorii Ž. Pijaže o razvitii detskogo mišlenia. u: Piaže Ž. (ur.) Genetičeskaja psihologija, Moskva
Harre, R., Lamb, R., ur. (1986) The dictionary of developmental and educational psychology. Oxford, UK, itd: Blackwell
Hausfather, S. Vygotsky and schooling: Creating a social context for learning. http:/www.esu,edu/sps/Deon/article 7. htm
Ivić, I.D. (1994) Lev S. Vygotsky. Perspectives: revue trimestrielle d'éducation comparée, vol. XXIV, 3/4, 761-785
James, J. Vygotsky and education. http://www.communicationpractices org/Ideas-Vygotsky Education.htm
Kostjuk, G.S. (1988) Izabranie psihologičeskie trudi. Moskva
Lerner, I.J. (1980) Proces obučenija i ego zakonomernost. Moskva: Znanie
Menčinskaja, N.A. (1989) Problemi učenija i umstvenogo razvitija školnika. Moskva
Obuhova, L.F. (1972) Etapi razvitija detskogo mišlenija. Moskva: MGU
Piaže, Ž. (1969) Izbranije psihologičeskije trudi. Moskva
Sitarov, V.A. (2002) Didaktika. Moskva, pod red. Slastenina
Skatkin, M.N., ur. (1982) Didaktika srednej školii. Moskva
Talizina, N.F. (2003) Pedagogičeskaja psihologija. Moskva
Talyzina, N.F. (1975) Upravlenie processom usvoenija znanii. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta
Tryphon, A., Vaneche, J. (1966) Psychology. Press
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, 2, Didaktičke teorije i teorije učenja
Wadsworth, B. (1971) Piaget's theory of cognitive development. N. York
Wertch, J., ur. (1985) Culture, communication and cognition: Vigotskian perspectives. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Zankov, L.V. (1975) Obučenije i razvitije. Moskva
Zankov, L.V. (1963) Razvitije učaščihsja v processe obučenija. Moskva, I-II klassi
Zankov, L.V. (1967) Razvitije školnikov v processe obučenija. Moskva, III-IV klassi
Zankov, L.V. (1968) Didatika i žiznj. Moskva