Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Poljoprivredna tehnika
2012, vol. 37, br. 4, str. 31-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Efekti primene tifon uređaja u navodnjavanju kukuruza (Zea mays L.)
aInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za zemljište i melioracije
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: bkresovic@mrizp.rs

Projekat

Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta (MPNTR - 31037)

Sažetak

Cilj rada je bio da se na osnovu rezultata eksperimentalnog rada izvrši analiza efekata primene navodnjavanja kukuruza i kvantifikuju osnovni parametri koji učestvuju u strukturi troškova eksploatacije samohodnog rasprskivača velikog dometa tzv. tifon uređaji. Ogled je izveden u periodu 2002-2008, po metodi slučajnog blok sistema u četiri ponavljanja, na eksperimentalnom polju za navodnjavanje Instituta za kukuruz 'Zemun Polje'. U svim godinama je navodnjavano osim u 2004. godini, kada su padavine bile zadovoljavajuće za održavnje vlage iznad nivoa predviđene predzalivne vlažnosti zemljišta. Rezultati pokazuju da je po godinama proučavanja ostvaren različiti efekat navodnjavanja, od 0,315 t ha-1 do 4,459 t ha-1. Takođe, zavisno od godine bio je različit odnos input-a i output-a. U višegodišnjem proseku, svaka tona prinosa dobijena dejstvom faktora navodnjavanja bila opterećena utrošenom energijom od 328 kWh za rad podvodne pumpe, koja je snabdevala tifon uređaj potrebnom količinom vode (500 m3) iz dubinskog bunara, zatim sa oko 2 litre goriva za angažovanje traktora i sa približno 17 časova ljudskog rada.

Ključne reči

Reference

Çakir, R. (2004) Effect of water stress at different development stages on vegetative and reproductive growth of corn. Field Crops Research, 89(1): 1-16
Đević, M., Miodragović, R., Mileusnić, Z.I. (2002) Mobilni sistemi za navodnjavanje kišenjem. Savremena poljoprivredna tehnika, 28(3-4): 97-104
Đukić, N. (2006) Izbor uređaja za navodnjavanje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 3-4, str. 237-241
Kresović, B. (2003) Uticaj navodnjavanja i sistema obrade zemljišta na proizvodnju kukuruza. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Miodragović, R., Đević, M., Mileusnić, Z. (2008) Energetski aspekti navodnjavanja kišenjem. Poljoprivredna tehnika, 33(3): 65-71
Pandey, R.K., Maranville, J.W., Admou, A. (2000) Deficit irrigation and nitrogen effects on maize in a Sahelian environment. Agricultural Water Management, 46(1): 1-13
Pejić, B., Bošnjak, Đ., Mačkić, K., Stričević, R., Simić, D., Drvar, A. (2009) Osetljivost kukuruza (Zea mays L.) na deficit vode u zemljištu u određenim podperiodima vegetacije. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, 33(1): 155-166
Pejić, B., Maksimović, L., Milić, S. (2007) Efekat navodnjavanja na prinos hibrida kukuruza iz različitih grupa zrenja. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 56, br. 2, str. 59-66
Potkonjak, S., Zoranović, T., Mačkić, K. (2007) Investicije i troškovi navodnjavanja u zavisnosti od vrste pogona. Traktori i pogonske mašine, 12(2): 32-36
Stojićević, D. (1996) Kukuruz (Zea Mays L.). u: [ur.] Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, Beograd: Partenon, pp. 198-199
Traore, S.B., Carlson, R.E., Pilcher, C.D., Rice, M.E. (2000) Bt and Non-Bt Maize Growth and Development as Affected by Temperature and Drought Stress. Agronomy Journal, 92(5): 1027
Vasić, G., Kresović, B., Tolimir, M., Nešić, S. (1994) Efekti navodnjavanja mašinama tipa 'Rainger' i 'Linear' na prinos gajenih useva. Zbornik radova instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 22: 119-1127