Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
2007, vol. 11, br. 3, str. 93-98
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 03/12/2007
Podešavanje parametara pi regulatora temperature apsorpcionog ulja u pogonu ekstrakcije u procesu proizvodnje biljnih ulja
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bIndas, Novi Sad

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. NPEE232020 Nacionalnog programa energetske efikasnosti u industriji

Sažetak

U radu je prikazan način podešavanja parametara PI regulatora za regulaciju temperature. Objašnjen je kompletan postupak, od snimanja karakteristike procesa, preko formiranja matematičkog modela i određivanja parametara regulatora, simulacija sistema sa podešenim parametrima regulatora sve do implementacije parametara regulatora u realnom procesu i snimanja ponašanja sistema sa podešenim regulatorom. U okviru ovog rada analizirano je osam procedura za podešavanje parametara PI regulatora, od čega su četiri testirane u realnom pogonu. Rezultati pokazuju da se pravilnim izborom parametara regulatora jedan izuzetno inertan proces može držati pod kontrolom bez greške, oscilacija i dugih prelaznih režima.

Ključne reči

Reference

Astrom, K.J., Hagglund, T. (1995) PID controllers: Theory, design, and tuning. Research Triangle Park, NC: Instrument Society of America
Chein, K.L., Hrones, J.A., Reswick, J.B. (1952) On the automatic control of generalised passive systems. Transactions of the ASME, str. 175-185
Dorf, R.C., Bishop, R.H. (2000) Modern control systems. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Murrill, P.W. (1967) Automatic control of processes. International Textbook Co
Zhuang, M., Atherton, D.P. (1993) Automatic tuning of optimum PID controllers. IEE Proceedings, Part D, 140(3), str. 216-224
Ziegler, J.G., Nichols, N.B. (1942) Optimum settings for automatic controllers. Transactions of the ASME, November pp 317-322