Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP
2007, vol. 11, br. 4, str. 190-194
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 23/01/2008
Energetska efikasnost i ekonomičnost solarnog zagrejača vazduha
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 06889: Razvoj osmotske sušare za voće i povrće + Projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj APV, br. 114-451-00565/2007-01: Razvoj osmotske sušare za vo

Sažetak

U okviru razvoja energetski održivog modela proizvodnje sušenog voća projektovan je originalni solarni zagrejač vazduha. Ovaj solarni kolektor konstruisan je kao polukoncentrisani. Korišćeni su jeftini i dostupni materijali. Tokom 2006. godine obavljena je analiza energetskih parametara ovog kolektora. Energetski efekat prikazan je pomoću entalpije vazduha na izlazu iz kolektora. Utvrđeno je da je stepen korisnog dejstva veći od 0,5 pri maksimalnom sunčevom zračenju. Ovakav stepen korisnog dejstva je u skladu sa konceptom njegove primene. Izračunati podaci poslužili su za određivanje površine ravnog solarnog kolektora, energetskih mogućnosti sličnih polukoncentrisanom kolektoru. Slika o ekonomičnosti polukoncentrisanog kolektora dobijena je upoređivanjem ukupnih troškova izrade, sa troškovima izrade ravnog solarnog kolektora. Zaključeno je da je polukoncentrisani kolektor veoma povoljan sa aspekta odnosa cene i toplotne snage.

Ključne reči

Reference

Babić, L., Babić, M., Pavkov, I. (2003) Kombinovano osmotsko i konvektivno sušenje kajsije. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 7, br. 1-2, str. 1-3
Babić, L., Babić, M. (2000) Sušenje i skladištenje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Babić, M., Babić, L., Matić-Kekić, S., Pavkov, I., Karadžić, B. (2005) Održivi energetski model proizvodnje sušenog voća kombinovanom tehnologijom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 109-111
Babić, M., Babić, L., Hlavačova, Z., Pavkov, I. (2006) Hidraulički aspekti osmotske sušare. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10, br. 3-4, str. 59-62
Lambić, M. (1990) Samogradnja solarnih uređaja. Beograd: Tehnička knjiga
Radojčin, M. (2006) Hidraulički aspekti strujanja vazduha kroz solarni kolektor i sušaru za voće. Novi Sad: Poljporivredni fakultet, Diplomski rad
SIM - stovarište građevinskog materijala (2006) Cenovnik materijala. Novi Sad
Zrnić, S., Ćulum, Ž. (1991) Grejanje i klimatizacija. Beograd: Naučna knjiga