Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Nasleđe
2013, br. 14, str. 69-82
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/01/2018
Sokolski domovi i stadioni u Beogradu
Beograd

e-adresa: vladanaputnik@gmail.com

Sažetak

Veliki broj sokolskih domova spada među najreprezentativnija arhitektonska ostvarenja u periodu između dva rata. Iako je procentualno manji broj projektovanih i realizovanih sokolskih stadiona, za većinu se smatra da su inženjerski poduhvati svog vremena. Kada se uzme u obzir broj projekata i izvedenih objekata nastalih za potrebe sokolskih vežbi, kao i njihov umetnički kvalitet, može se govoriti o nesumnjivom značaju sokolskog pokreta na teritoriji Opštine Beograd. Projekte su od ideje do ostvarenja mahom pratile brojne izmene, pa je u ovom radu dat podjednak značaj svim fazama koje su prethodile konačnom rešenju. Rad se takođe bavi sokolskim domovima i stadionima kao sastavnim delovima kulturno-prosvetne politike i razvoja sporta u međuratnom Beogradu, a takođe i njihovom sudbinom posle Drugog svetskog rata pa sve do današnjih dana.

Ključne reči

arhitektura; sokolski pokret; sokolski domovi; sokolski stadioni; Beograd

Reference

*** (1919-1937) Sokolski glasnik, 1 (1919); (god. III, 1921); 6, 7, 8, 10-11 (god. VIII, 1926); 7 (god. IX, 1927); 33, 44, 46 (god. III, 1932) (Beograd); Sokolski glasnik 10 (god. VII, 1936); 3 (1937) (Ljubljana)
*** (1932) Svečano osvećenje novog doma Sokolskog društva Beograd III. Beogradske opštinske novine, 11
*** (1932) Svečano otvaranje sokolskog doma u Beogradu. Politika, 7.11.1932
*** (1933) Skupština beogradskih Sokola. Beogradske opštinske novine, 1
*** (1939) Savez S. K. J. podiže svoj dom. Sokolski glasnik (Ljubljana), 9 (god. X, 3. 3.)
*** (1930) Samo jeksera za sokolski stadion u Beogradu utrošeno je do sad 35.000 kilograma. Politika, 1.5.1930
*** (1937) Gde u Beogradu treba da se podigne Narodni park sa stadionom?. Sokolski glasnik (Beograd), VIII, 7
*** (1940) Muzej narodnog jedinstva i Sokolski muzej osniva Savez sokola K.J. Sokolski glasnik (Beograd), XI, 50, 13.12.1940
*** (1939) O Saveznom domu i zidanju domova na selima. Sokolski glasnik (Ljubljana), X, 17, 28.4.1939
*** (1930) Četiri zvučnika na sletištu koji će prenositi govore i muziku. Politika, 1.6.1930
*** (1973) 50 godina BFS. Beograd: Beogradski fudbalski savez
*** (1930) Završavanje sletišta za Svesokolski slet. Politika
*** (1929) Svečano osvećenje kamena temeljca Sokolskog Doma u Beogradu. Politika, 7.10.1929
*** (1931) Sokolski stadion Kralja Aleksandra I. Politika, 21.5.1931
*** (1933) Osvećenje sokolskog doma na Čukarici. Beogradske opštinske novine, 5
*** (1937) Izgradiće se reprezentativni stadion u Beogradu. Beogradske opštinske novine, 1-3
Cvetković, D. (2007) Sokoli i sokolski sletovi 1862-1941 - Sokolane - Sokolski domovi - Sokolske razglednice. Beograd: Miroslav
Dimić, Lj. (1996) Kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji 1918-1941. Beograd: Stubovi kulture
Feliks, M. (1933) Higijena vežbaonice. Sokolski glasnik, 2 (god. IV): 2
Figner, J. (1935) Ob 70. obletnici njegove smrti. Jutro, 15. 11. 1935
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941. Beograd: Građevinska knjiga
Jovanović, M. (1974) Umetnost u Beogradu do XX veka - slikarstvo u drugoj polovini XIX veka. u: Istorija Beograda, Beograd: Prosveta, knjiga druga
Jovanović, M. (2005) Žene u sokolskom pokretu na Čukarici između dva rata. Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, br. 13, str. 26-27
Kadijević, A. (1994) Prilog proučavanju dela arhitekte Nikole Krasnova u Jugoslaviji (1922-1939). Saopštenja (Beograd), XXVI, 181-192
Kadijević, A. (1996) Momir Korunović. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
Kadijević, A. (1997) Rad Nikolaja Krasnova u Ministarstvu građevina Kraljevine SHS/Jugoslavije u Beogradu od 1922. do 1939. godine. Godišnjak grada Beograda, br. 44, str. 221-255
Marković, I.R. (2013) Provokacija nove estetike - dva projekta arhitekte Vernera Marha u Beogradu. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, br. 41, str. 163-180
Mrvaljević, Đ. (1932) Sokolana - rasadište sokolske ideje. Sokolski glasnik, 2 (god. III, 1932): 3
Pavlović, D. (1932) Podizanje sokolskih domova na selu. Sokolski glasnik, 11 (god. III, 1932): 3
Putnik, V. (2010) Folklorizam u arhitekturi Beograda (1918-1950). Godišnjak grada Beograda (Beograd), LVII, 175-211
Šoškić, M. (1933) Osvećenje zastave Sokolskog društva Beo- grad III. Beogradske opštinske novine, oktobar-novembar; 697
Šuvaković, M., ur. (2012) Istorija umetnosti u Srbiji XX vek, II tom. Beograd: Orion Art
Toševa, S. (1998) Branislav Kojić. Beograd: Građevinska knjiga
Žutić, N. (1991) Sokoli - ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929-1941. Beograd: Angrotrade