Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice
2007, br. 8, str. 41-58
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 16/09/2008
Kako nastavnici rešavaju interpersonalne poslovne konflikte?
Univerzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak

Sažetak

Nastavnikovo profesionalno delovanje ostvaruje se u sistemu socijalnih interakcija između nastavnika i kolektiva, nastavnika i učenika, njihovih roditelja, spoljašnjih školskih institucija. U složenoj komunikaciji konflikti su neophodnost. U radu su prikazani stilovi upravljanja konfliktima i načini rešavanja konflikata koje primenjuju nastavnici u kolegijalnim relacijama. Za ispitivanje stilova rešavanja konflikata primenjen je ROCI-II (Rahimov inventar upravljanja konfliktima) i prateći upitnik. U toku 2006. i 2007. godine ispitano je 119 nastavnica i nastavnika iz osnovnih i srednjih škola. Utvrđeno je da se nastavnice i nastavnici opredeljuju za integrativni stil rešavanja konflikata više nego za ostale stilove. Nastavnice (žene) se manje opredeljuju za stil dominacije u upravljanju konfliktima u interpersonalnim odnosima, nego nastavnici-muškarci, a za ostale stilove se opredeljuju ujednačeno. Utvrđene su i neke razlike između nastavnika koji rade u razrednoj nastavi u odnosu na nastavnike u predmetnoj nastavi. Nastavnici su svesni koji stil upravljanja konfliktima treba da primenjuju ali navedeno istraživanje nije merilo i stvarni pristup koji primenjuju za rešavanje konflikata u konkretnim školskim situacijama.

Ključne reči

nastavnik; konflikti; stilovi upravljanja konfliktima; načini rešavanja konflikata

Reference

*** (2006) Book of abstracts. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 59-60, http://www.atee si/Files/File/Books_of_abstracts_ATEE06.pdf
Bjekić, D. (2007) Komunikologija - osnove pedagoškog i poslovnog komuniciranja. Čačak: Tehnički fakultet
Bjekić, D., Zlatić, L. (2006) Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike. u: Konferencija 'Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji', TOS'06, april, Čačak: Tehnički fakultet, str. 471-478, http://www.tfc.kg.ac.yu/tos/PDF/5_3_Bjekic.pdf
Bjekić, D., Zlatić, L. (2006) Effects of professional activities on the teachers' communication competencies development. u: Annual ATEE Conference, 'Cooperative Parthership in Teacher Education' (31th), 21-25 October, Ljubljana, Portorož
Brejc, M., ur. Co-operative partnerships in teacher education. u: Annual ATEE Conference (31st), Proceedings, Ljubljana: National School for leadership in Education, str. 163-172
Friedman, R.A., Tida, S.T., Currall, S.C., Tsai, J.C. (2000) What goes around comes around: The impact of personal conflict style on work conflict and stress. International Journal of Conflict Management, 11(1), 32-55, preuzeto oktobra 2007.godine sa http://www.ruf.rice.edu/jgspaper/P_Currall00_IJCM_Conflict.PDF
Hong, H. (2005) Conflict management in an age of globalization: A comparison of intracultural and intercultural conflict management strategies between Koreans and Americans. Global Media Journal, 4, 6, preuzeto oktobra 2007. godine sa http://lass.calumet.purdue.edu/cca/gmj/sp05/graduatesp05/gmj-sp05gradinvhong. htm
Mandić, T. (2003) Komunikologija - psihologija komunikacije. Beograd: Clio
Pokrajac, A., Kardum, I. (1992) Merenja stilova rešavanja interpersonalnih konflikata u različitim socijalnim interakcijama - adaptacija i validacija skale. Godišnjak Zavoda za psihologiju, Rijeka, vol. 1, str. 107-113
Rahim, M.A. (1997) Styles of managing organizational conflict: A critical review and synthesis of theory and research. u: Rahim M.A., Golembiewski R.T., Pate L.E. [ur.] Current topics in management, Greenwich: JAI Press
Rahim, M.A. (2001) Managing conflict in organizations. Connecticut, Westport: Quorum Books
Rahim, M.A., Buntzman, G. (1990) Supervisory power bases: Styles of handling conflict with subordinates and subordinate compliance and satisfaction. Journal of Psychology, 123, 195-210
Rahim, M.A., Magner, N.R. (1995) Confirmatory factor analysis of the styles of handling interpersonal conflict: First-order factor model and its invariance across groups. Journal of Applied Psychology, 80, 122-132
Rubin, R.B., Palmgreen, P., Sypher, H.E. (2004) Communication research measures: A sourcebook. Mahwah - New Jersey - London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
Trikić, Z., Koruga, D., Vranješević, J., Dejanović, V., Vidović, S. (2003) Vršnjačka medijacija - od svađe slađe - priručnik za voditelje radionica iz oblasti obrazovanja za veštine medijacije. Beograd: Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ)
Weider-Hatfield, D. (1988) Assessing the Rahim Organizational Conflict Inventory - II (ROCI-II). Management Communication Quarterly, 1(3), 350-366