Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 44, str. 151-162
Mikromehanička karakterizacija staklo-epoksi kompozita izloženog zateznom opterećenju
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresajecca_zeleznik@yahoo.com
Ključne reči: staklo-epoksi kompozitni materijali; zatezna mehanička svojstva; mikromehanička analiza
Sažetak
Predmet i cilj istraživanja prikazanih u ovom radu su statičko mehanička ispitivanja na zatezanje staklo-epoksi kompozitnog materijala radi dobijanja njegovih relevantnih zateznih svojstava i mikromehaničke analize oštećenja strukture. Ispitivanja su izvedena na sobnoj temperaturi. Analizirani su kompoziti na osnovu epoksidne smole tipa MGS LR 135 i staklenog platna 280 g/m², 'twill' širine 100 cm, tip - Interglas 92125. Uzorci su oblikovani ručnom metodom sa 35% zapreminskog udela vlakana. Utrošak smole je bio 220 g/m², debljina laminata 0,308 mm a masa laminata 500 g/m2. Ukupno je ugrađeno 8 platana u panelu. Analizom prelomnih površina na skening elektronskom mikroskopu izvedena je mikromehanička analiza kojom se došlo do saznanja o mehanizmima oštećenja i razvoju prsline do konačnog loma pri delovanju zateznog opterećenja.
Reference
*** (1999) Annual book of ASTM Standards. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, Vol.15.03
Gurdal, Z., Haftka, R., Hajela, P. (1999) Design and optimization of laminated composite materials. John Wiley&Sons inc
Kaw, A.K. (2006) Mechanics of composite materials. New York: CRC Press
Krivokuća, M. (1999) Uticaj staklenog ojačanja na statička i dinamička svojstva laminarnih kompozitnih materijala. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, MSc thesis
Kutin, M., Ristić, S., Puharić, M., Vilotijević, M., Krmar, M. (2011) Thermographic Testing Of Epoxy-Glass Composite Tensile Propertie. Contemporary Materials, 2(1): 88-93
Lindhagen, J.E., Berglund, L.A. (1997) Temperature changes in polymer composites during tensile loading. Journal of Materials Science, 32(15): 4071-4076
Muneer, K.M.M., Prakash, R.V., Balasubramaniam, K. (2009) Thermomechanical Studies in Glass/Epoxy Composite Specimen during Tensile Loading, World Academy of Science. Engineering and Technology, 32: 631-640
Putić, S. (2008) Mechanics of Composite Materials. Belgrade: Faculty of Technology and Metallurgy
Putić, S.S. (1996) Uticaj promenljivog opterećenja na pojavu i rast prsline u kompozitnom materijalu. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet, doktorska disertacija
Ravi-Chandar, K., Satapathy, S. (2007) Mechanical properties of g10 glass-epoxy composite. Austin: The University of Texas - Institute for Advanced Technology
Reddy, J.N. (2004) Mechanics of laminated composite plates, theory and analysis. Boca Raton, FL: CRC Press
Shokrieh, M.M., Torabizadeh, M.A., Fereidoon, A. (2012) Progressive failure analysis of glass/epoxy composites at low temperatures. Strength of Materials, 44(3): 314-324
Stamenović, M., Petrović, J., Putić, S. (2012) Značaj mikromehanike interfejsa u analizi mehaničkih svojstava polimernih kompozitnih materijala. u: Savetovanje 'Primena savremenih materijala u tehnologijama i konstrukcijama', Požarevac, Zbornik radova, str. 29-45
Vasiliev, V.V., Morozov, E.V. (2001) Mechanics and analysis of composite materials. Elsevier Science
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/APT1344151P
objavljen u SCIndeksu: 15.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka