Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 25, br. 5-6-2, str. 703-711
Kompleks respiratornog oboljenja goveda sa aspekta infekcije parainfluence-3 virusom
aNaučni institut za veterinarstvo 'Novi Sad', Novi Sad
bVeterinary Clinic 'Kendrišić', Šid

e-adresalazic@niv.ns.ac.rs
Ključne reči: BRDC; PI-3 virus; specific antibodies against PI-3 virus; beef cattle
Sažetak
Oboljenja organa respiratornog sistema goveda se smatraju najvećim zdravstvenim problemom današnjeg govedarstva. Među mnogobrojnim oboljenjima organa respiratornog sistema 'kompleks respiratornog oboljenja goveda' (Bovine Respiratory Disease Complex - BRDC) sigurno predstavlja najznačajnije oboljenje. BRDC se manifestuje teškim oblicima zapaljenja disajnih puteva i pluća, izazvanih virusima i bakterijama uz uticaj stresogenih faktora. Ipak se smatra da su glavni etiološki faktori ovog oboljenja virusi uz delovanje faktora stresa. Od mnogobrojnih virusnih agenasa najznačajniju ulogu u nastanku BRDC imaju: goveđi herpesvirus tip-1 (BHV-1), parainfluenca-3 virus (PI-3), goveđi respiratorni sincicijalni virus (BRSV), virus goveđe virusne dijareje (BVDV), dok su drugi virusi, npr. goveđi adeno i korona virus, ipak manjeg značaja. BRDC je česta pojava u govedarstvu u Srbiji, a posebno u sistemima intenzivnog odgoja tovne junadi. Etiopatogeneza, kliničke i patoanatomske karakteristike BRDC su u našoj stručnoj i naučnoj literaturi najčešće predstavljane sa aspekta infekcije BHV-1 i BVDV. Malo je literaturnih podataka koji ovo oboljenje predstavljaju sa aspekta infekcije virusom PI-3 i BRSV. Prema tome, cilj ovoga rada je da se prikaže pojava BRDC u jednom tovilištu junadi, industrijskog tipa, (broj junadi u turnusu iznosi od 800-1200) sa aspekta infekcije virusom PI-3. U radu je prikazana klinička slika, postupak izolacije virusa PI-3 i nalaz bakterijske mikroflore kod obolele junadi. Takođe, u radu je prikazan i imuni status kod 30 junadi (boks u kojem se pojavila infekcija) na virus PI-3. Imuni status je određivan utvrđivanjem nivoa specifičnih antitela protiv virusa PI-3 u momentu pojave bolesti, 3 i 6 nedelja posle pojave oboljenja i na kraju tova, odnosno 4 meseca posle pojave infekcije PI-3 virusom. Utvrđena geometrijska srednja vrednost titra antitela protiv ovog virusa je iznosila u momentu pojave oboljenja 14,58, tri i šest nedelja posle pojave oboljenja 45,25 i 54,44, a na kraju tova 22,11.
Reference
Ašanin, R., Krnjaić, D., Milić, N. (2006) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Beograd: Fakultet veterinarske medicine
Basaraba, R.J., Laegreid, W.W., Brown, P.R., Silflow, R.M., Brown, R.A., Leid, R.W. (1994) Cell-to-cell contact not soluble factors mediate suppression of lymphocyte proliferation by bovine parainfluenza virus type 3. Viral Immunol, 7(3): 121-32
Brown, T.T., Ananaba, G. (1988) Effect of respiratory infections caused by bovine herpesvirus-1 or parainfluenza-3 virus on bovine alveolar macrophage functions. Am J Vet Res, 49(9): 1447-51
Bryson, D. (1996) Infectious bovine respiratory disease: Emerging issues and progress towards control. Edinburg: World Buiatrics Congress - BCVA
Dyer, R.M. (1982) The bovine respiratory disease complex: A complex interaction of host, environment and infectious factors. Compend. Eontin. Educ, 4, 296-304
Folkerts, G., Janssen, M., Nijkamp, F.P. (1990) Parainfluenza-3 induced hyperreactivity of the guinea pig trachea coincides with an increased number of bronchoalveolar cells. Br J Clin Pharmacol, 30 Suppl 1: 159S-161S
Frank, G.H., Briggs, R.E. (1992) Colonization of the tonsils of calves with Pasteurella haemolytica. Am J Vet Res, 53(4): 481-4
Gale, C. (1970) Role of parainfluenza-3 in cattle. J Dairy Sci, 53(5): 621-5
Hodgins, D.C., Conlon, J.A., Shewen, E. (2002) Respiratory viruses and bacteria an cattle. u: Brogden K.A., J.M. Guthmiller [ur.] Polymicrobial Diseases, ASM Press, Chapter 12
Laegreid, W.W., Liggitt, H.D., Silflow, R.M., Evermann, J.R., Taylor, S.M., Leid, R.W. (1989) Reversal of virus-induced alveolar macrophage bactericidal dysfunction by cyclooxygenase inhibition in vitro. J Leukoc Biol, 45(4): 293-300
Lazić, S., Petrović, T., Lupulović, D., Bugarski, D., Pušić, I., Polaček, V., Maljković, M. (2008) Raširenost infekcije herpesvirusom 1 u malim zapatima goveda na području Južnobačkog i Sremskog okruga. Arhiv veterinarske medicine, 1, 1, 16-29
Petrović, T., Lazić, S., Lupulović, D., Bugarski, D., Đuričić, B. (2008) Rezultati ispitivanja raširenosti BVDV infekcije u velikim i malim zapatima na području Južnobačkog i Sremskog okruga. Arhiv veterinarske medicine, 1, 2, 15-34
Petrović, T., Lazić, S., Bugarski, D., Stojanov, I., Šamanc, H. (2008) Uloga virusa i bakterija u etiopatogenezi respiratornih oboljenja goveda. 233-254
Richey, E.J. (2002) Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) and Parainfluenza-3 (PI-3). University of Florida Extension, VM64
Rogan, D., Babiuk, L. (2005) Novel vaccines from biotechnology. Rev. Sci. Tech. Off. int. Epiz, 24, 1, 159-174
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.