članak: 1 od 1  
Spomenica Istorijskog arhiva Srem
2004, br. 3, str. 209-215
jezik rada: srpski
poseban prilog
Podaci o desetini od žitarica u Donjem Sremu 1719-1730

Sažetak

U radu se iznose podaci o Donjem Sremu, koji je do 1718. bio pod turskom a od 1718. pod austrijskom vlašću. Prvih deset godina njime je upravljala carska dvorska komora u Beču, odnosno njoj podređena Slavonska komorska inspekcija (od 1726. Ober-direkcija) u Osjeku, koja je, kao jedan od glavnih svojih prihoda ubirala desetinu od žitarica i vina. Kad je 1728. godine od komorskih provizorata Surčina i Surduka nastao Zemunski spahiluk grofa Šenborna, a desetina zadržana za Komoru, novi zemljišni gospodar postao je zakupac te desetine, arenda je iznosila 2.200 forinti, a određena je na osnovu popisa desetine i tržišne cene žitarica. Uz te popise ovde se objavljuju i desetinski popis mitrovačkog provizorata od 1724. do 1728. godine.

Ključne reči

Donji Srem; desetina; provizorati Surčin i Surduk; Dvorska komora; grof Šenborn; Mitrovački provizorat

Reference

*** (1731) Hoffinanz Ungarn. Beč: Komor. Arhiv, str. br. 248, August
Gavrilović, S. (1979) Srem od kraja XVII do sredine XVIII veka. Novi Sad: Filozofski fakultet - Institut za istoriju