članak: 1 od 1  
Spomenica Istorijskog arhiva Srem
2009, br. 8, str. 117-127
jezik rada: srpski
članak
Sporovi oko zemljišta i međa u oblasti Konstantina Dragaša
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Sažetak

U oblasti gospodina Konstantina Dragaša, na širem području oko reke Strumice vođeno je nekoliko sporova oko zemljišnih međa u toku 6884 (1375. septembar 1 - 1376. avgust 31, indikt XIV) godine. Sačuvana je isprava o četiri spora i načinu njihovog rešavanja u njegovoj oblasti. Sporovi su vođeni između Hilandara i ruskog manastira Sv. Pantelejmona ili Rusika, manastira Hilandara i vlastelina Vojina Radišića, manastira Hilandara i Bogoslava, gospodara sela Nežičino. Četvrti sastavni deo isprave odnosi se na utvrđivanje međa sela Prosenikova.

Ključne reči

gospodin Konstantin Dragaš; manastir Hilandar; manastir Sv. Pantelejmona; Vojin Radišić; selo Nežičino; selo Prosenikovo; starinici; pristav; kefalija; čelnik

Reference

*** (1982) Istorija srpskog naroda. Beograd, II
Blagojević, M. (1989) Čelnici manastira Dečana. u: Dečani i vizantijska umetnost sredinom XIV veka, Beograd, str. 21-34
Blagojević, M. (1997) Državna uprava u srpskim srednjovekovnim zemljama. Beograd: Službeni list SRJ
Blagojević, M. (2005) Sporovi oko srednjovekovnih međa. Zbornik Matice srpske za istoriju, br. 71-72, str. 7-28
Blagojević, M. (1971) Obrok i priselica. Istorijski časopis, knj. XVIII, str. 165-188
Ćirković, S.M., Mihaljčić, R., ur. (1999) Leksikon srpskog srednjeg veka. Beograd: Knowledge
Ćirković, S.M. (1982) Hreljin poklon Hilandaru. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 21, 103-117
Dinić, M.J. (1966) Relja Ohmućević - istorija i predanje. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 9, 95-118
Ferjančić, B. (1994) Vizantijski i srpski Ser u XIV stoleću. Beograd
Jiriček, K.J. (1952) Istorija Srba. Beograd, II
Kostrenčić, M. (1930) Fides Publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV veka. Beograd: Srpska kraljevska akademija / SKA
Maksimović, Lj. (1972) Vizantijska provincijska uprava u doba Paleologa. Beograd
Marković, B.V. (1921) O dokazima u krivičnom postupku. Beograd: G. Kon
Mažuranić, V. (1908-1922) Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik. Zagreb: Knjižara Jugoslavenske akademije Lav. Hartmana, drugi dio
Novaković, S. Zakonski spomenici. 410-411, № 21
Novaković, S. (2004) Zakonik Stefana Dušana cara srpskog. Beograd
Ostrogorski, G. (1965) Serska oblast posle Dušanove smrti. Beograd
Ostrogorski, G. (1963) Gospodin Konstantin Dragaš. Zbornik Filozofskog fakulteta, VII-1, 277-294
Petit, L.R.P., Korablev, B., ur. (1915) Actes de ľ Athos, Actes de Chilandar. Petrograd, II
Purković, M. (1937) Srpski episkopi i mitropoliti srednjega veka. Skoplje
Purković, M.A. (1939-1940) Popis sela u srednjevekovnoj Srbiji. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Skoplje, IV, 2 115
Sindik, D.I. (1999) Srpska srednjovekovna akta u manastiru Hilandaru. Hilandarski zbornik, 10, 92-93
Solovjev, A. (1930) Sudije i sud po gradovima Dušanove države. Glasnik Skopskog naučnog društva, 7-8, 147-162
Solovjev, A.V. (1926) Odabrani spomenici srpskog prava - od XII do kraja XV veka. Beograd
Spremić, M.M. (1994) Despot Đurađ Branković i njegovo doba. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Taranovski, T. (2002) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. u: Beograd: Lirika, IV, 552, 561