Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Journal of Applied Engineering Science
2003, vol. 1, br. 1, str. 7-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Energetika - preduslov održivog razvoja privrede i društva naše zemlje
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Sažetak

Problem energije, uz hranu, vodu i sirovine, predstavlja jedan od ključnih problema čovečanstva. Značenje energije za razvoj privrede i društva doprinelo je da se razvojna energetska politika u svakoj zemlji usmeri u pravcu obezbeđenja sigurnih i dovoljnih količina energije, uz što niže troškove, kako bi se omogućio predviđeni društveni razvoj. U radu se razmatraju mogućnosti i potrebe razvoja naše energetike sa posebnim naglaskom na racionalno i efikasno korišćenje energije.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Strategija dugoročnog razvoja energetike SR Jugoslavije za period do 2020. godine sa vizijom do 2050. godine. Beograd: Ekonomski institut
*** (2001) Izmene i dopune strategije dugoročnog razvoja energetike SR Jugoslavije za period do 2020. godine sa vizijom do 2050. godine. Beograd: Ekonomski institut
Đajić, N. (2002) Energija za održivi svet. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet / RGF