Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 6, br. 22, str. 49-59
Prirodni gas - energent XXI veka
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Srbija

e-adresadjajic@rgf.bg.ac.yu
Ključne reči: prirodni gas; energija; rezerve; razvoj
Sažetak
Pitanja energije, zbog nejednakog i neravnomernog rasporeda energetskih potencijala i rezervi u svetu, već odavno prevazilaze državne granice, a problemi se moraju rešavati u svetskim razmerama. To je posebno evidentno ove godine kada se smanjuje raspoloživost energetskih izvora, povećava zagađenost atmosfere i globalna temperatura, a cena nafte dostiže i do 145 USD/barel i kada efikasnost korišćenja energije postaje imperativ za sve zemlje. Zbog toga prirodni gas u svetu dobija sve više u značaju. Njegove prednosti, koje sve više dolaze do izražaja sa globalnim klimatskim promenama, dovode do porasta njegove proizvodnje i potrošnje. Prema procenama Internacionalne gasne unije (IGU), Internacionalne agencije za energiju (IEA), Ministarstva energetike SAD (DOE) i Svetskog saveta za energiju (WEC) prirodni gas će u XXI veku imati najveću stopu rasta od svih konvencionalnih goriva. U radu se razmatra postojeće stanje i perspektive budućeg razvoja prirodnog gasa u sklopu razvoja energetike sveta.
Reference
*** (2002,2005) International Energy Outlook. Washington: U.S. Department of Energy (DOE)
*** (1998) Global energy perspectives. London: World Energy Council
*** (2000) Energy for tomorrow's world: Acting now. London: World Energy Council
*** (2007) Survey of energy potentials. London: World Energy Council
*** (2004) World oil and gas review. Rome: ENI
British Petroleum Company (2007) BP statistical review of world energy. London
Đajić, N. (2008) Perspektiva prirodnog gasa u svetu. u: Savetovanje GAS, Vrnjačka Banja, uvodni referat
Đajić, N. (2008) Energija za među-zavisan svet. u: Savetovanje Energija, Zlatibor, uvodni referat, str. 7-16
Đajić, N. (2003) Energija za održivi svet. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet / RGF
Đajić, N. (2003) Energetika - preduslov održivog razvoja privrede i društva naše zemlje. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 1, br. 1, str. 7-14
International Energy Agency (2007) Key world energy statistics. Viena
International Energy Agency (2002/2005) World energy outlook. Viena: OECD - International Energy Agency
International Gas Union (2006) IGU demand prospects 2003. u: World Gas Congress, 5-9 june, (23rd), Amsterdam
Mesarović, M., Đajić, N. (2004) Spregnuta proizvodnja toplotne i električne energije. Istraživanja i projektovanja za privredu, vol. 2, br. 4-5, str. 33-40
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka