Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 39, br. 11-12, str. 62-77
Moderna portfolio teorija i diversifikacija
nema

e-adresaalmir_ecc@yahoo.com
Ključne reči: prinos; rizik; aktivna; pasivna strategija portfolia; diversifikacija
Sažetak
Savremena portfolio teorija predstavlja najznačajniju inovaciju XX vijeka na području investiranja i upravljanja portfolijom hartija od vrednosti. Prije moderne portfolio teorije smatralo se da svaku akciju treba analizirati putem fundamentalne analize i u portfolio uvrstiti one koji poseduju potencijal rasta. Moderna portfolio teorija je prva dala generalni pristup upravljanju portfolijom hartija od vrednosti. Osigurala je jedinstvenu platformu za posmatranje i ocenu pojedinih investicija. Koncept je teorijski jednostavan i empirijski dokazan kao pouzdan, u normalnim tržišnim uslovima. Cilj rada je da se ukaže na korisnost primene moderne portfolio teorije, kao i na njena ograničenja na tržištima u tranziciji.
Reference
Bernstein, W.J. (2000) The inteligent asset allocator: Portfolio theory for the small investor. McGraw-Hill
Campbell, R., Koedijk, K., Kofman, P. (2002) Increased Correlation in Bear Markets. Financial Analysts Journal, 58(1): 87-94
Cohen, K.J., Pogue, J.A. (1967) An empirical evaluation of alternative portfolio - selection models. Journal of Business, 40(2): 166
Donohue, C., Yip, K. (2003) Optimal portfolio rebalancing with transaction cost. Journal of Portfolio Management, vol. 29, br. 4, str. 75-87
Elton, E.J., Gruber, M.J. (1991) Modern portfolio theory and investment analysis. New York, itd: Wiley
Madura, J., Tucker, A.L. (1992) Hedging international stock portfolios: Lessons from the 1987 crash. Journal of Portfolio Management, vol. 18, br. 3.pp. 119-141
Markowitz, H.M. (1992) Markets and morality. Journal of Portfolio Management, vol. 18, br. 2, str. 40-67
van Horne, J.C. (1997) Financijsko upravljanje i politika. Zagreb: Mate, deveto izdanje
Živković, B., Vasiljević, B., Milovanović, D., Erić, D. (2005) Finansijsko tržište - institucije, procesi, analiza, regulative. Beograd: Komisija za hartije od vrijednosti
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.