Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Bankarstvo
2011, vol. 40, br. 11-12, str. 112-129
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Sprega države i akcionarskih banaka u Srbiji do Drugog svetska rata - primer Izvozne banke ad (II deo)
Univerzitet Megatrend, Beograd, Geoekonomski fakultet

e-adresa: valeksic@megatrend.edu.rs

Sažetak

Ovaj tekst je posvećen analizi rada najvećih akcionarskih banaka u Srbiji do Drugog svetskog rata i njihovoj poslovnoj i personalnoj povezanosti sa zvaničnim državnim organima. U ovom delu, akcenat je stavljen na prilike u Srbiji i rad Izvozne banke a.d. nakon završetka Prvog svetskog rata i osnivanja Kraljevine SHS/Jugoslavije. Posebna pažnja posvećena je srpskim privrednicima i političarima angažovanim u njenom radu, koji su pokušavali da iskoriste sve prednosti nove, proširene države za unapređenje srpske spoljne trgovine kao i ključnim razlozima koji su to unapređenje komplikovali i onemogućavali.

Ključne reči

Reference

*** (1921) Jugoslovenski Kompas, Financijalni dio 1919, 1920. Zagreb, 141, 344
*** (1930) Analiza bilansa. Narodno blagostanje, Beograd, god. II, br. 4
Aleksić, V.S. (2002) Banka i moć - socijalno-finansijska istorija opšteg jugoslovenskog bankarskog društva A.D., 1928-1945. Beograd: Stubovi kulture
Bajkić, V. (1927) Naše bankarstvo
Bićanić, R. (1967) Ekonomske promjene u Hrvatskoj izazvane stvaranjem Jugoslavije 1918. Prilozi za ekonomsku povijest Hrvatske, Zagreb, 83
Kostić, M.M. (1994) Uspon Beograda - poslovi i dani trgovaca, privrednika i bankara u Beogradu XIX i XX veka. Beograd: Biblioteka grada Beograda
Mišić, D. (1923) Pregled jugoslovenskog novčarstva i bankarstva. Zagreb: Nova Evropa
Mišić, S. (2006) Filijala Izvozne banke u Tirani 1934. godine. Tokovi istorije, br. 1-2, str. 125-145
Petranović, B. (1988) Istorija Jugoslavije 1918-1988. Beograd: Nolit, prva knjiga