Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 41, br. 1, str. 12-35
Relevantni aspekti ulaganja u hartije od vrijednosti
Fakultet za menadžment u saobraćaju i komunikacijama, Berane, Crna Gora

e-adresaprofesorognjanovic@hotmail.com
Ključne reči: hartije od vrijednosti; vrednovanje; zaštita investitora; finansijski izvještaji i prospekti; principi trgovanja; opšti obrasci za procjenjivanje vrijednosti; međunarodni standardi; intuicija
Sažetak
U uslovima mladih portfolio tržišta, i posebno u prisustvu needukovane publike, izuzetno je važno korektno vrednovanje hartija od vrijednosti. Pri tome, u svakoj koncepciji vrednovanja, prioritet ima odgovornost za zaštitu investitora. Kvalitet finansijskog izvještavanja, odnosno poslovni pokazatelji emitenata hartija od vrijednosti, te i nalazi revizorskih institucija, imaju u procedurama donošenja odluka o investiranju u hartije od vrijednosti, poseban i naglašen autoritet i značaj. Na ravni te iste 'dubinske' odgovornosti, nalaze se i instrumenti, mehanizmi i institucije koje regulišu trgovanje vrijedonosnim papirima. Upravo, adekvatno vrednovanje hartija od vrijednosti, podrazumijeva korišćenje racionalnih elemenata jednog efikasnog i pravednog sistema trgovanja, a i upotrebu objektivnih informacionih šema i računarskih tehnologija. Ako je protok pouzdanih tržišnih informacija prekinut, tj. ako je transparentnost tržišta na niskom nivou, uvijek trpi kvalitet odluka o investiranju. U tom kontekstu, osnovni principi trgovanja, kao i kretanja berzanskih cijena, neposredno utiču na formiranje i konstitusanje opštih obrazaca za procjenjivanja boniteta hartija od vrijednosti, a samim tim, i za procjenu bitnih elemenata odluke o kupovanju ili prodaji hartija od vrijednosti. Obzirom da su sve analitičke podloge zasnovane, uglavnom, na pređašnjim informacijama, a da je tržište vredonosnih papira podložno uticaju mnogobrojnih faktora, treba uvijek računati s tim, da ono što se očekuje i predviđa, može i da se ne desi. Zato su za donošenje zdravih odluka o ulaganju u hartije od vrijednosti, pored naznačene strukture relevantnih elemenata, potrebni pošteni revizorski izvještaji, društvena odgovornost emitenata, odnosno dosledna primjena etičkih principa u trgovanju, ali i iskustvo, intuicija i inteligencija investicionih i portfolio menadžera.
Reference
*** (2007) IFAC-ov Etički kodeks za profesionalne računovođe. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Alexander, G.J., Sharpe, W.F. (1999) Fundamentals of Investments. New York: Prentice-Hall
American Institute of Certified Public Accountants (2003) Codification of statements on auditing standard. New York
Avramović, D. (1995) Teorija transfera. Beograd: Verzalpress
Cosserat, G.W. (2001) Modern auditing. Chichester itd: John Wiley & Sons
Ćirović, M. (2008) Finansijski menadžment. Beograd: Naučno društvo Srbije
Dabić, S. (2000) Finansijski instrumenti i njihovo regulisanje na finansijskom tržištu - finansijska tržišta i njihovi zakoni. Novi Sad: Finansijski centar
Dragojević, D. (2010) Uvođenje međunarodnih standarda u javni servis. Beograd: EARN
Drury, C. (2003) Management accounting for business decisions. London: Thomson Learning
Dugalić, V., Štimac, M. (2006) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd: Stubovi kulture
Fisher, I. (1930) The theory of interest. New York: Macmillan
Gough, L. (2000) How the stock market really works - the guerrilla investor's secret handbook. London: Financial Times Piman
grupa autora (2007) Korporacijska društvena odgovornost. Zagreb: Mate
Hamilton, W.P. (1962) The stock market barometer - a marketplace book. New York: John Wiley & Sons
Hilferdnig, R. (1972) Finansijski kapital. Beograd: Economica
Ivanović, P. (2009) Upravljanje rizicima u bankama. Beograd: Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
Johanson, B. (2001) Modern auditing. New York: Joh Wiley
Kejnz, J.M. (1986) Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca. Zagreb: Naprijed
Malinić, S. (2006) Međunarodni standardi edukacije i kvalitet finansijskog izveštavanja. Teslić: SRRR
Matić, V. (2008) Operativni rizici. Beograd: Institut za poslovna istraživanja MBA
Ognjanović, V. (2001) Mehanizam, determinante i modeli formiranja cijena na terminskim tržištima - studija. Beograd: Savezna komisija za hartije od vrijednosti
Ognjanović, V. (2000) Finansijsko tržište i njegovi instrumenti. Novi Sad: Finansijski centar
Šoškić, D.B. (2004) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Šoškić, D.B., Živković, B. (2007) Finansijska tržišta i institucije. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasiljević, B.A. (2004) Osnovi finansijskog tržišta. Beograd: Princip
Vukotić, V. (2003) Psihofilozofija biznisa. Podgorica: CID
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci