Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Bankarstvo
2015, vol. 44, br. 2, str. 104-117
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/09/2015
doi: 10.5937/bankarstvo1502104T
Kamatni rizik ulaganja u obveznice - nekonvencionalne metode merenja
nema

e-adresa: mladen.trpcevski@gmail.com

Sažetak

Kamatni rizik obveznice najčešće se meri trajanjem i konveksnošću. Međutim, ove mere polaze od pretpostavke o ravnoj krivi prinosa i njenom paralelnom pomeranju. Za modeliranje realnijih slučajeva koriste se njihove modifikacije. Fisher-Weil-ovo trajanje služi za merenje osetljivosti na paralelno pomeranje neravne krive prinosa. Mere M-apsolutno i M-kvadrat pokazuju u kojoj meri je portfolio obveznica imunizovan na neparalelne promene krive prinosa, uzimajući u obzir dati vremenski horizont ulaganja. Neravna kriva prinosa može se aproksimirati i skupom odabranih ključnih kamatnih stopa, čija trajanja i konveksnosti mere osetljivost portfolija na promene ovih pojedinačnih kamatnih stopa.

Ključne reči

Fisher-Weil-ovo trajanje; kvazi-modifikovano trajanje; M-apsolutno; M-kvadrat; trajanje ključnih kamatnih stopa

Reference

Bodi, Z., Kejn, A., Markus, A.J. (2009) Osnovi investicija. Beograd: Data status
Fabozzi, F.J. (1999) Bond Markets, Analysis and Strategies. Prentice Hall
Martellini, L., Priaulet, P., Priaulet, S. (2003) Fixed-income securities: Valuation, risk management and portfolio strategies. Wiley
Nawalkha, S.K., Soto, G.M., Beliaeva, N.A. (2005) Interest rate risk modeling: The fixed income valuation course. Wiley
Nawalkha, S.K., Chambers, D.R. (1996) An Improved Immunization Strategy: M-Absolute. Financial Analysts Journal, 52(5): 69-76
Urošević, B., Božović, M. (2009) Operaciona istraživanja i kvantitativne metode investicija. Beograd: Ekonomski fakultet