Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Bankarstvo
2017, vol. 46, br. 1, str. 58-67
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/05/2017
doi: 10.5937/bankarstvo1701058K
Creative Commons License 4.0
Tržišna cena rizika
nema

e-adresa: nkozul@gmail.com

Sažetak

Za većinu ljudi je stohastički kalkulus zastrašujući te zaobilaze njegove kompleksne jednačine. Iako ne postoji način da se one pojednostave, cilj ovog rada je da neke od široko korišćenih koncepata za utvrđivanje cena finansijskih derivata dovedemo u vezu sa praktičnim opservacijama tržišta. Nedavna finansijska kriza je donela mnoge negativne ekonomske promene, ali je i poljuljala neka dugogodišnja uverenja, kao što je, recimo, to da će kamatne stope uvek ostati pozitivne. Iako se debata o njenim tačnim uzrocima verovatno nikada neće privesti kraju, mnogi krive kompleksne derivate i modele u njihovoj osnovi. Sa druge strane, kvantitativni analitičari koji su te modele razvili tvrde da je matematički proračun bio tačan, ali da su dotični kompleksni proizvodi pogrešno prodavani. Bez obzira na to na čijoj ste strani, niko ne može da tvrdi da se stohastičke diferencijalne jednačine i integrali u osnovi većine modela za utvrđivanje cena derivata ne mogu lako dovesti u vezu sa konkretnim kretanjima na tržištu. U ovom radu se Markovljev i Vinerov proces - osnove finansijskog kalkulusa - objašnjavaju u odnosu na prinos na investicije, putem tržišne cene rizika.

Ključne reči

stohastičke varijable; Markovljev proces; Vinerov proces; Itoov proces; tržišna cena rizika

Reference

Cox, J., Rubnstein, M. (1985) Options markets. New Jersey: Prentice Hall
Ford, D. (1996) Mastering exchange traded equity derivatives. Harlow, UK: Pearson Education
Grinstead, C.M., Snell, J.L. (1991) Introduction to Probability. Providence: American Mathematical Society
Harrison, M. (1985) Brownian motion and stochastic flow systems. New York: John Wiley & Sons
Hull, J. (1997) Options, futures and other derivative securities. New Jersey: Prentice Hall, 3rd ed
Jarrow, R.J., Turnbull, S. (1996) Derivative securities. Cincinnati: South Western
Johnson, N.L., Kotz, S., Kemp, A.W. (1993) Univariate Discrete distributions. Hoboken, NJ: Wiley, 2nd ed
Kushner, A.J. (1995) Numerical methods for stochastic control problems in continuous time. Berlin: Springer-Verlag
Meyn, S., Tweedie, R.L., Glynn, P.W. (2009) Markov Chains and Stochastic Stability. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Morozov, A.N., Skripkin, A.V. (2011) Spherical particle Brownian motion in viscous medium as non-Markovian random process. Physics Letters A, 375(46): 4113-4115
Musiela, M., Rutkowski, M. (1997) Martingale methods in financial modelling. New York: Springer
Neftci, S.N. (2000) An introduction to the mathematics of financial derivatives. San Diego: Academic Press, 2nd ed
Shoesmith, E. (1986) Huygens' solution to the gambler's ruin problem. Historia Mathematica, 13(2): 157-164
Weiss, G.H. (1994) Aspects and applications of the random walk. u: Random materials and processes, Amsterdam: North-Holland Publishing Co
Wilmot, P., Howison, S., Dewynne, J. (1995) The mathematics of financial derivatives. Cambridge: Cambridge University Press
Wilmott, P. (2007) Paul Wilmott introduces quantitative finance. West Sussex: John Wiley & Sons, 2nd ed