Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2010, vol. 8, br. 2, str. 107-113
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 22/03/2011
Razvoj motoričkih sposobnosti mlađih adolescenata
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: aleksandar.milojevic@pr.ac.rs

Sažetak

Cilj istraživanja je bio da se na uzorku od 123 ispitanika muškog pola, starosti 14 i 15 godina primeni baterija od 11 testova motoričkih sposobnosti prema modelu strukture motoričkih sposobnosti Kurelića i saradnika (1975) radi dobijanja saznanja o razvoju motoričkih sposobnosti kod mlađih adolescenata. Rad predstavlja istraživanje longitudinalnog karaktera u trajanju od godinu dana. Rezultati istraživanja, dobijeni metodom kvantitativne analize promena, pokazuju da postoje male razlike u postignuću na testovima motoričkih sposobnosti u toku razvoja od 14-te do 15-te godine ali je dobijeno i šest statistički značajnih razlika i to kod testova za procenu koordinacije, fleksibilnosti, eksplozivne snage, sile i repetitivne snage. Ovakvi rezultati su posledice kako uticaja genotipa na razvoj motoričkih sposobnosti tako i sistematskog uticaja nastavnih i vannastavnih aktivnosti u školama. Porast motoričkih sposobnosti u ovom uzrastu optimalno se može predvideti rezultatitima testova brzine.

Ključne reči

adolescenti; motoričke sposobnosti; kvantitativna analiza promena; motorički razvoj

Reference

Barou, H.M., MekGi, R. (1975) Merenje u fizičkom vaspitanju. Beograd: Vuk Karadžić
Bernstein, N. (1967) The coordination and regulation of movements. London: Pergamon
Fleishman, E. (1975) Structure and measurement of physical fitness. Physical culture, 4, 71-75
Gredelj, M., Metikoš, D., Hošek, A.V., Momirović, K. (1975) Model hijerarhijske strukture motoričkih spsobnosti, I - Rezultati dobijeni primjenom jednog neoklasičnog postupka za procenu latentnih dimenzija. Kineziologija, Zagreb, vol. 5, br. 1-2, str. 7-82
Ismail, S.H. (1976) Correlation between cognitive, motor and conative characteristics. Kineziologija, 1-2, 7-28
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Structure and development of morphological and motor dimensions in youth. Belgrade: Institute for the Scientific Research of the Faculty of Physical Education
Malacko, J. (2000) Sports anthropological genetics. Belgrade: Sports Academy
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Technology of sport and sports training. Sarajevo: Faculty of Sport and Physical Education
Metikoš, D., Prot, F., Horvat, V., Kuleš, B., Hofman, E. (1982) Bazične motoričke sposobnosti ispitanika natprosječnog motoričkog statusa. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 21-62
Milojević, A., Popović, D., Stojiljković, S. (1988) Relations of cognitive abilities and success of handball players. Proceeding of the Faculty of Philosophy Niš, br. 2
Momirović, K. (1987) Methods, algorithm and programs for the analysis of quantitative and qualitative changes. Zagreb: Kinesiology Institute
Stanković, V. (2007) Basics of the applied kinesiology. Leposavić: University of Prishtina, Faculty of Physical Education
Stanković, V., Malacko, J. (2008) Relations between systems of motor, cognitive and conative variables of topclass handball players. Kinesiologia Slovenica, 3 (1), 33-44
Vandervael, F. (1964) Biométrie humaine. Liège: Desoer
Wolansky, N. (1986) Endurance fitness and persistence fitness. Genetic control and training possibilities. Kineziologija, 6 (1), 21-32
Zaciorski, V.M. (1975) Neka svojstva sportiste. Beograd: SOFK Jugoslavije