Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2011, vol. 9, br. 3, str. 307-319
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 21/02/2012
Efekti programa high-low aerobika na morfološke karakteristike, funkcionalne i motoričke sposobnosti učenica osmih razreda osnovne škole
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bElementary school 'Vožd Karađorđe', Leskovac

e-adresa: stanimir.stojiljkovic@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Istraživanje je primenjeno na uzorku 31 učenice, osmih razreda osnovne škole 'Vožd Karađorđe' iz Leskovca, koje su bile podeljene u dve grupe: eksperimentalnu (N=16) i kontrolnu (N=15). Osnovni cilj istraživanja je bio da se utvrde efekti programirane nastave high-low aerobika na morfološke karakteristike, funkcionalne i motoričke sposobnosti učenica osmih razreda osnovne škole. Efekti programa high-low aerobika praćeni su u prostoru morfoloških karakteristika (osam varijabli), u prostoru funkcionalnih sposobnosti (jedna varijabla) i u prostoru motoričkih sposobnosti (12 varijabli). Eksperimentalni faktor predstavljala je posebno programirana nastava high-low aerobika, koja je trajala osam nedelja i realizovala se u okviru redovne nastave fizičkog vaspitanja. Kontrolna grupa pohađala je program propisan po Nastavnom planu i programu, Ministarstva prosvete Republike Srbije. Rezultati istraživanja su pokazali da je program high-low aerobika, uticao na poboljšanje morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenica, u odnosu na učenice iz kontrolne grupe. Rezultati dobijeni istraživanjem ukazuju na pozitivne aspekte high-low aerobika na očuvanje pravilnog rasta i razvoja dece i njegovu praktičnu primenljivost u nastavi fizičkog vaspitanja.

Ključne reči

Reference

American College of Sports Medicine (2011) Position stand: Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardio-respiratory, musculoskeletal and neuromotor fitness in apparently healthy adults: Guidance for prescribing exercise. Med. Sci. Sports Exerc, vol. 43, br. 7, pp 1334-1359
Arunović, D., Berković, L., Bokan, B., Krsmanović, B., Madić, B., Matić, M., Radovanović, Đ., Višnjić, D. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko-metodičke osnove stručnog rada. Niš: Narodne novine
Cvetković, M. (2007) Efekti različitih programa aerobika kod studenata fakulteta fizičke kulture. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Doder, D.V., Savić, B., Doder, R. (2007) Istraživanja morfoloških karakteristika u sportu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 42, str. 335-343
Erčulj-Bračič, M. (2009) Anthropometric characteristics of elite young European female basketball players. u: Juhas I., Koprivica V. [ur.] International scientifi c conference Theoretical, Methodological and methodical Aspects of Competitions and Athletes Preparation, Book of abstracts, Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education, str. 64
Grassi, G.P., Turci, M., Sforza, C. (2006) Aerobic fitness and somatic growth in adolescents: a cross sectional investigation in a high school context. Journal of sports medicine and physical fitness, 46(3): 412-8
Grego, L., Luiz, M.H., Goncalves, A., Padovani, C.R. (2006) Physical codition and health of practicing dancers and school-girls. Educacao fisica e trinamento, 25 (2), 97-112
Jakonić, D., Kalajdžić, D. (2000) Komparativna analiza antropometrijskih karakteristika učenica VII razreda osnovnih škola tri regiona SR Srbije. u: Simpozijuma sa međunarodnim učešćem 'Efekti nastave fizičkog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi i na univerzitetu' (II i III), zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Kalajdžić, J., Karvak, E. (1983) Metodska uputstva i kompleksi vežbi za aerobnu gimnastiku. Novi Sad: Aktuelno u praksi
Kuper, K.H. (1975) Putevima aerobika. Beograd: NIP Partizan
Maksimović, S. (2000) Efekti dva različita programa rukometa na učenike petog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Mandarić, S. (2003) Efekti programiranog vežbanja uz muziku kod učenica sedmih razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Mandarić, S., Kocić, S., Milinković, D. (2010) Komparativna analiza strukture treninga različitih grupnih fitnes programa. u: Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Zbornik radova, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 190-194
Martinović, D. (2002) Relacije između postignuća u nastavi fizičkog vaspitanja, morfoloških i motoričkih karakteristika i osobina ličnosti učenika osnovne škole. Fizička kultura, vol. 56, br. 1-4, str. 1-9
Mitić, D. (2001) Rekreacija. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Nićin, Đ., Todorović, J. (1996) Povrede u aerobnoj gimnastici. u: Saopštenje - Novosadski maraton, Novi Sad
Obradović, J. (1999) Struktura i relacije motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika vežbačica aerobne gimnastike. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad
Pillarella, D., Roberts, S. (1996) Fitness stepping. Champaign: Human Cinetics
Popov, J. (1995) Uticaj aerobic kao sredstva fizičkog vaspitanja o obrazovanja u srednjoj školi. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
Radovanović, Đ., Raić, A., Milošević, Z. (1998) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika petih razreda osnovne škole Republike Srbije. u: Petković D. [ur.] 'Fis-komunikacije 1998', Zbornik radova, Niš: Fakultet fizičke kulture, str. 7-13
Reljić, J. (1979) Metodske osnove tjelesnog odgoja / Basic methodological units of physical education. Kineziologija, Zagreb, (1-2), 89-92
Saveljić, V. (1971) Fizičko vaspitanje učenika u teoriji i praksi / Physical education of pupils in theory and practice. Fizička kultura, (3-4), 65-69
Sekulić, D. (1997) Mogućnost primjene modificiranog programa step aerobika u treningu eksplozivne snage tipa skočnosti / Possibilities of applying modified step aerobics programme in explosive power training such as jump training. u: Suvremena aerobika, Zbornik radova, Zagreb: Fakultet fizičke kulture, str. 121-125)
Sekulić, D., Rausavljević, N., Zenić, N. (2003) Changes in motor and morphological measures of young women induced by the HI-LO and Step aerobic dance programs. Kineziologija, Zagreb, 35 (1), 48-58
Stojiljković, S., Mitić, D., Mandarić, S., Nešić, D. (2005) Fitness. Beograd: Fakulte sporta i fizičkog vaspitanja
Ušaj, A. (1997) Kratek pregled osnov športnega treniranja / Short survey of sports training. Ljubljana: Fakultet za šport
Vozarević, J. (1992) Aerobna gimnastika i njen uticaj na repetitivnu snagu i gipkost vežbačica različite životne dobi. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
Zagorc, M., Zaletel, Č.P., Ipavec, N. (2000) Step in slide aerobika / Step and slide aerobics. Ljubljana: Fakulteta za šport
Zagorc, S., Zaletel, P., Ižanc, N. (1998) Aerobika / Aerobics. Ljubljana: Fakulteta za šport, Instituta za šport
Žigić, D. (2003) Faktori rizika i hronična nezarazna oboljenja - gojaznost. u: Žigić D. i dr. [ur.] Opšta medicina, Beograd: Srpsko lekarsko društvo / SLD