Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2012, vol. 10, br. 1, str. 23-32
jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak

Razlike u motoričkim, situaciono-motoričkim i funkcionalnim sposobnostima košarkaša različitog ranga takmičenja
aUniverzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture
bFaculty of Sport and Physical Education, Banja Luka, Bosnia and Hercegovina

e-adresa: kocca@eunet.rs

Sažetak

Sa ciljem utvrđivanja razlika u motoričkim, situaciono-motoričkim i funkcionalnim sposobnostima košarkaša različitog ranga takmičenja, na uzorku od 97 ispitanika podeljenih u dva subuzorka, prvi od 48 ispitanika koji se takmiče u Srpskoj ligi i drugi od 49 ispitanika koji se takmiče u Prvoj Saveznoj ligi za košarkaše, primenjena su tri seta varijabli za procenu motoričkih (10), situaciono-motoričkih (13) i funkcionalnih (dve) sposobnosti. Razlike su utvrđene Diskriminativnom kanoničkom analizom. Na osnovu rezultata i diskusije utvrđeno je postojanje značajnih statističkih razlika u motoričkim i funkcionalnim (aerobna izdržljivost) sposobnostima u korist košarkaša višeg ranga takmičenja. Statistički značajne razlike ne postoje u situaciono-motoričkim sposobnostima. Dobijena je statistička značajnost i u funkcionalnim (anaerobna izdržljivost) sposobnostima u korist košarkaša nižeg ranga takmičenja.

Ključne reči

Reference

Aglioti, S.M., Cesari, P., Romani, M., Urgesi, C. (2008) Action anticipation and motor resonance in elite basketball players. Nature neuroscience, 11(9): 1109-16
Apostolidis, N., Nassis, G.P., Bolatoglou, T., Geladas, N.D. (2004) Physiological and technical characteristics of elite young basketball players. J Sports Med Phys Fitness, Jun;44(2), str. 157-63
Astrand, P.O., Rhyming, I. (1954) A nomogram for calculation of aerobic capacity (physical fitness) from pulse rate during sub-maximal work. J Appl Physiol, 7(2): 218-21
Cormery, B., Marcil, M., Bouvard, M. (2008) Rule change incidence on physiological characteristics of elite basketball players: A 10-year-period investigation. British journal of sports medicine, 42(1): 25-30
Ćeremidžić, D. (2005) Povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti sa situaciono-motoričkim sposobnostima košarkaša različitog nivoa takmičenja. Niš: Faculty of Sport and Physical Education, magistarski rad
Delextrat, A., Cohen, D. (2008) Physiological Testing of Basketball Players: Toward a Standard Evaluation of Anaerobic Fitness. Journal of Strength and Conditioning Research, 22(4): 1066-1072
Dopsaj, M., Matavulj, D. (1993) Morfološki i motorički pokazatelji jugoslovenskih košarkaša različitog takmičarskog nivoa. Fizička kultura, 47(4): 223-227
Golubović-Jovanović, D., Jovanović, I. (2003) Antropološke osnove košarke. Niš: Grafika Galeb
Jakovljević, S. (2007) Mogućnosti predikcije uspešnosti košarkaša na osnovu rezultata u testovima šutiranja (The prediction of the success of players based on the results of tests of shooting). Nova sportska praksa, 1-2, 15-22, Serbian
Jovanović-Golubović, D., Kocić, M. (2002) Uticaj snage i brzine na preciznost šuta u košarci u pokretu (The influence of power and speed to accuracy in basketball shooting on the move). u: Petrov Lj. [ur.] International scientific conference 'Kineziologija 2002', Veliko Trnovo: Boika, pp. 193-198
Malićević, S. (2007) Komparativna analiza antropomorfoloških i kardiovaskularnih parametara seniora i kadeta vrhunskih sportista (Comparative analysis of cardiovascular and anthropomorphological parameters of senior cadets and elite athletes). Beograd: Faculty of Sport and Physical Education, Master thesis
Metaxas, T.I., Koutlianos, N., Sendelides, T., Mandroukas, A. (2009) Preseason Physiological Profile of Soccer and Basketball Players in Different Divisions. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(6): 1704-1713
Metikoš, D., Mraković, M., Prot, F. (1986) Struktura situacionih mjera funkcionalnih sposobnosti (The structure of situational measures of functional abilities). Kineziologija, 18 (2); 107-111, In Croatian
Ostojić, S.M., Mazić, S., Dikić, N. (2006) Profiling in basketball - physical and physiological characteristics of elite players. Journal of strength and conditioning research, 20(4): 740-744
Sallet, P., Perrier, D., Ferret, J.M., Vitelli, V., Baverel, G. (2005) Physiological differences in professional basketball players as a function of playing position and level of play. Journal of sports medicine and physical fitness, 45(3): 291-4
Trunić, N. (2006) Opšte i specifične motoričke sposobnosti košarkaša kao dispozicija za uspešno igranje košarke (General and specific motor abilities as a basketball player for the successful disposition of playing basketball). Nova sportsa praksa, (1-2) 27-35
Vamvakoudis, E., Vrabas, I.S., Galazoulas, C., Stefanidis, P., Metaxas, T.I., Mandroukas, K. (2007) Effects of basketball training on maximal oxygen uptake, muscle strength, and joint mobility in young basketball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 21(3): 930
Vasiliauskas, D., Venckunas, T., Marcinkeviciene, J., Bartkeviciene, A. (2006) Development of structural cardiac adaptation in basketball players. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, 13(6): 985-989
Ziv, G., Lidor, R. (2009) Physical Attributes, Physiological Characteristics, On-Court Performances and Nutritional Strategies of Female and Male Basketball Players. Sports Medicine, 39(7): 547-568