Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 2, str. 59-70
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Osećanja takmičarske anksioznosti, samopouzdanja i psihološkog blagostanja vrhunskih sportista sa i bez invaliditeta - pilot istraživanje
aSerbian Institute of Sport and Sports Medicine, Belgrade
bBelgrade Sports Federation
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
dUniversity of Defense, Ministry of Defense, Military Academy, Belgrade

e-adresa: goran.kasum@fsfv.bg.ac.rs

Sažetak

Proveravajući hipotezu o pozitivnom uticaju sportske aktivnosti na psihološko zdravlje osoba sa invaliditetom, koje podrazumeva psihološko blagostanje i sposobnost da se živi ispunjen i kreativan život, uporedili smo profil za sport specifičnih psiholoških karakteristika sportista sa invaliditetom (N=12) i sportista bez invaliditeta (N=12). Rezultati pokazuju da između sportista sa i bez invaliditeta postoji samo jedna statistički značajna razlika, i to u postignuću pod pritiskom (F=4.655; p=.043). Psihološki profil sportista sa invaliditetom veoma je sličan psihološkom profilu sportista bez invaliditeta, što potvrđuje da bavljenje sportom pozitivno doprinosi njihovoj psihološkoj snazi čineći ih podjednako spremnim da uspešno, kao i sportisti bez invaliditeta, ostvaruju visoka postignuća u sportu. Bavljenje sportom pozitivno se odrazilo, ne samo na sportsko samopouzdanje (SCI), već i na globalno samopoštovanje (GSE) sportista sa invaliditetom, optimalizovalo je njihovu takmičarsku anksioznost (SCATr) i unapredilo sveukupne psihološke veštine prevladavanja stresa (ACSI), tako da se po ovim, za sportsko postignuće značajnim varijablama, oni ne razlikuju od svojih vršnjaka sportista bez invaliditeta. Pokazalo se da je starost sportista sa invaliditetom značajno pozitivno povezana sa snagom njihovog globalnog samopoštovanja GSE (r=.88; p=.001), sa samopouzdanjem i motivacijom postignuća u sportu ACSI-coam (r=.67; p=.023), a negativno sa takmičarskom anksioznošću SCATr (r=-.65; p=.022). Istovremeno, sa rastom takmičarskog iskustva, raste i njihovo sportsko samopouzdanje, a naročito psihološka rezlijentnost (r= .64; p= .045).

Ključne reči

sport; invaliditet; psihološke karakteristike specifične za sport