Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 2, str. 105-111
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/07/2015
Uticaj komponenti somatotipa na uspeh u sportskom penjanju
Univerzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: milospuletic@gmail.com

Projekat

Biomehanička efikasnost vrhunskih srpskih sportista (MPNTR - 179019)

Sažetak

Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi da li postoji uticaj komponenti somatotipa na uspeh u sportskom penjanju na prirodnim stenama. Istraživanje je izvršeno na 31 sportskom penjaču iz Srbije, muškog pola (starosti: 28.1 ± 5.5 godina, telesne visine 181.2 ± 6.5cm, težine 72 ± 6.2kg) sa penjačkim iskustvom od 6.7 ± 4.1 godina. Deset mera je korišćeno za izračunavanje komponenti somatotipa, dok je regresiona analiza korisćena za utvrđivanje uticaja komponenti somatotipa na rezultate takmičenja. Rezultati su pokazali da postoji statistički značajan uticaj komponenti somatotipa na rezultate takmičenja. Endomorfna komponenta je pokazala statistički značajan uticaj na uspeh, dok mezomorfna i ektomorfna komponenta nisu uticale na uspeh u sportskom penjanju. Možemo zaključiti da sportski penjači mogu imati koristi od malog procenta telesnih masti, što može poboljšati njihove penjačke rezultate.

Ključne reči

sportski penjači; endomorfna komponenta; mezomorfna komponenta; ektomorfna komponenta