Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2014, vol. 12, br. 3, str. 251-260
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Povezanost antropometrijskih karakteristika sa motorikom sedmogodišnjih devojčica
Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture

e-adresa: mdjordjevic@vaspks.edu.rs

Sažetak

Cilj istraživanja bio je da se da se utvrdi da li postoji povezanost antropometrijskih karakteristika i motorike kod normalno i prekomerno uhranjenih devojčica uzrasta sedam godina. Ukupan uzorak činilo je 75 devojčica prvog razreda osnovnih škola grada Niša, koje su na osnovu vrednosti BMI bile klasifikovane u grupu normalno uhranjenih (N=47) i prekomeno uhranjenih (N=28) ispitanica. Antropometrijske karakteristike utvrđene su meremjem 16 parametara longitudinalnih, transverzalnih, cirkularnih dimenzija i mase tela, a potkožno masno tkivo merenjem debljine kožnih nabora. Za procenu motorike (eksplozivne snage, koordinacije i brzine) primenjena je baterija od devet testova. Povezanost antropometrijskih karakteristika i motorike utvrđena je primenom kanoničke korelacione analize. Dobijeni rezultati ukazuju da su relacije statistički značajne samo u grupi prekomrno uhranjenih ispitanica (p=0.00) i definisane sa tri para kanoničkih faktora. Rezultati faktorske strukture antropometrijskih karakteristika i motorike kod prekomerno uhranjenih ispitanica ukazuju da voluminoznost tela i potkožno masno tkivo otežavaju realizaciju motoričkih zadataka u kojima se zahteva podizanje i prenošenje telesne mase u prostoru, dok veće vrednosti parametara longitudinalnih dimenzija doprinose boljim performansama eksplozivne snage ruku i nogu, ali narušavaju koordinaciju pokreta.

Ključne reči