Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2015, vol. 13, br. 2, str. 167-176
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak

Limitirajući faktori uspeha u alpskom skijanju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: robert.ropret@dif.rs

Sažetak

Za uspešnost u skijanju bitno je poznavanje svih karakteristika kinematike i dinamike kretanja, morfoloških, funkcionalnih i motoričkih karakteristika skijaša. Skijanje karaktrišu kretanja niz padinu tokom kojeg se savladavaju sile inercije približne trostrukoj težine sopstenog tela. Dominiraju pokreti umerene brzine pretežno u uslovima izometrijskim i ekscentričnih kontrakcija. Intenzitet sila angažovanih mišićnih grupa, položaji segmenata tela, amplitude i brzine pokreta u različitim zglobovima se razlikuju u zavisnosti od takmičarske discipline. Poznavanje pomenutih karakteristika skijanja značajno je za kvalitetno planiranje treninga, izbor vežbi i metoda treninga. Izbor testova za procenu sposobnosti treba zasnivati na saznanjima stečenim analizom karakteristika kretanja skijaša. Predmet rada je analiza osnovnih morfo-funkcionalnih, kinematičkih i dinamičkihi karakteristika skijanja.

Ključne reči

Alpsko skijanje; kinematika; dinamika