Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2015, vol. 13, br. 2, str. 253-261
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Eksplozivna snaga nogu vrhunskih košarkaša
aUniversity of Nis, Faculty of Sport and Physical Education
bUniversity of Skopje, Faculty of Physical Education and Sports Health, Macedonia

e-adresa: miodrag.kocic73@gmail.com

Sažetak

Istraživanje je izvršeno sa ciljem da se utvrdi promena u nivou eksplozivne snage nogu kod vrhunskih košarkaša nakon 12-nedeljnog eksperimentalnog tretmana. U istraživanju učestvovalo je 15 košarkaša OKK 'Konstantin' iz Niša učesnika košarkaške lige Srbije. Najmlađi košarkaš ima 18, a najstariji 26 godina. Uzorak mernih instrumenata sastojao se od testova eksplozivne snage nogu: squat jump, countermovement jump, drop jump i standing long jump. Eksperimentalni program trajao je 12 nedelja i to od januara do marta 2015. godine i u tom intervalu održano je 36 treninga, po tri treninga nedeljno, za razvoj eksplozivne snage nogu. Osim treninga u okviru eksperimentalnog tretmana, košarkaši su imali i redovne treninge u okviru takmičarskog ciklusa. Statistička obrada podataka obuhvatala je osnovne deskriptivne parametre (srednja vrednost - Mean i standardna devijacija - St.Dev) i analizu varijanse (MANOVA i ANOVA). Analizom varijanse dobijene su promene na finalnom u odnosu na inicijalno merenje. Rezultati su pokazali statistički značajne promene eksplozivne snage nogu r>0.05. Može da se zaključi da je izvedeni eksperimentalni tretman značajno uticao na promenu date sposobnosti.

Ključne reči

vertikalna skočnost; horizontalna skočnost; vrhunska košarka