Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2016, vol. 14, br. 2, str. 247-255
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Uticaj proprioceptivnog treninga na ravnotežu mladih ritmičarki
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: slobodanka.dobrijevic@fsfv.bg.ac.rs

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Cilj ovog istraživanja bio je da ispita uticaj proprioceptivnog treninga na sposobnost održavanja ravnoteže kod mladih ritmičarki. Studija je sprovedena u uzorku 60 zdravih devojčica, uzrasta 7 do 8 godina, koje treniraju ritmičku gimnastiku na rekreativnom nivou. Ceo uzorak je podeljen u dve grupe: eksperimentalnu (33 devojčice) i kontrolnu (27 devojčica). Eksperimentalna grupa je primenjivala trening propriocepcije pre svojih redovnih treninga u trajanju od 12 nedelja (24 treninga), dok je kontrolna grupa pohađala samo treninge ritmičke gimnastike. Na osnovu ranijih istraživanja, pretpostavljeno je da će trening propriocepcije poboljšati sposobnost ravnoteže kod mladih ritmičarki. Za procenu efekata ovog metoda treninga, sposobnost ravnoteže procenjivana je pomoću šest testova. Sve ispitanice testirane su pre primene eksperimentalnog tretmana i 12 nedelja nakon njegove primene. Za ispitivanje razlika u postignutim rezultatima između inicijalnog i finalnog merenja korišćen je t-test za zavisne uzorke, dok je za utvrđivanje razlika između grupa na inicijalnom i finalnom merenju korišćen t-test za nezavisne uzorke. Studija je pokazala da proprioceptivni trening značajno poboljšava sposobnost ravnoteže kod ritmičarki uzrasta 7 do 8 godina.

Ključne reči