Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Uticaj dvomesečne pauze u treningu na motoričke sposobnosti odbojkašica uzrasta 13 i 14 godina
aTreća beogradska gimnazija, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Leposavić
dOsnovna škola 'Vuk Karadžić' Stepojevac
Ključne reči: standardizovani ipaq upitnik; terenski testovi
Sažetak
Veliki broj istraživanja se bavi uticajem različitih trenažnih procesa na promene motoričkih sposobnosti, sa druge strane pauza u sezoni sportiste je fenomen koji takođe može značajno uticati na promene motoričkih sposobnosti Cilj ovog istraživanja bio je da se ustanove promene u motoričkim sposobnostima, kao i antropometrijskim karakteristikama kod odbojkašica uzrasta 13-14 godina nakon pauze od 2 meseca. Kao instrument za procenu karaktera i trajanja pauze korišćen je standardizovani IPAQ (International Physical activity questionary) upitnik o fizičkoj aktivnosti koji je modifikovan za potrebe ovog istraživanja. Za istraživanje su korišćeni antropometrijski parametri (telesna visina, telesna masa i BMI), a za procenu motoričkih sposobnosti uzeti su terenski testovi za procenu eksplozivne snage mišića opružača nogu, brzinske snage mišića ruku, repetativne snage, brzinske izdržljivosti i agilnosti (skok udalj iz mesta, obaranje čunjeva, bacanje medicinke iz ležećeg položaja, ležanje-sed za 30s i dokoraci u 3m). Na osnovu analiza dobijenih rezultata, uočene su, posle dvomesečne pauze u treningu, značajne razlike u antropometrijskim osobinama: telesna visina, telesna masa i BMI, na nivou značajnosti p<0,05. Takođe primećene su značajne razlike u 3/5 motoričkih sposobnosti i to u brzinskoj snazi mišića opružača nogu, brzinskoj snazi mišića ruku i brzinskoj izdržljivosti, dok nije bilo značajne razlike u agilnosti i repetitivnoj snazi. Kod odbojkašica, pauza u treningu u trajanju od 2 meseca selektivno utiče na promene u motoričkim sposobnostima. Agilnost i repetativna snaga, kao jedne od specifičnih sposobnosti za ovu sportsku granu su ostale gotovo nepromenjene, odnosno pauza na njih nije imala značajan uticaj.
Reference
Batričević, D. (2008) Diskriminativna analiza motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sportski aktivnih i neaktivnih učenika. Sport science, 1; str. 50-53
Bokan, M. (2009) Motoričke sposobnosti odbojkaša i testovi za njihovu procenu. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 116-134
Braslauer, N., Delija, K., Jelenić, A. (2004) Utjecaj šestomjesečnog kineziološkog tretmana na neke motoričke dimenzije učenika 4. i 5. razreda osnovne škole. u: 13 ljetnja škola kineziologa Hrvatske, Hrvatski kineziološki savez
Galić, M., Ilić, D., Ilić, S., Jakovljević, S., Janković, N., Jevtić, B., Jocić, D., Jovanović, A., Juhas, I., Koprivica, V., Kukolj, M., Radisavljević, L., Radojević, J., Ugarković, D., Vukašinović, V. (2003) Dečiji sport od prakse do akademske oblasti. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Grbović, M. (2013) Merenje agilnosti u različito definisanim uslovima. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Koprivica, V. (2002) Osnove sportskog treninga. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Krsmanović, T., Radosav, S. (2008) Razlike antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika uzrasta 9-11 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 194-198
Kukolj, M. (2006) Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Macura, M. (2009) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine (Praktikum). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Matić, M., Zdanski, I., Bokan, B., Višnjić, D., Vuletić, V., Miletić, K.J., Pokrajac, B. (1992) Aksiološke i metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Nešić, G. (2002) Osnovi antropomotorike,Standard 2. Beograd: Sportska akademija
Nešić, G. (2005) Model rada odbojkaške škole. Sportska medicina, Beograd, volumen 5, broj 3
Nešić, G., Sikimić, M., Ilić, V., Stojanović, T. (2011) Struktura igre najboljih ženskih odbojkašica: istraživačko faktorijalni pristup. Br J Sports Med, 45: 541; 6
Nešić, G., Obradović, M., Sikimić, M., Ilić, V., Majstorović, N., Đurić, S. (2013) Komparativna analiza određenih morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti odbojkašica kadetskog uzrasta reprezentacije Srbije i Crne Gore. u: Tematski zbornik radova, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 143-148
Nešić, G., Ilić, D., Majstorović, N., Grbić, V., Osmankač, N. (2013) Uticaj treninga na opšte i specifične motoričke sposobnosti odbojkašica uzrasta 13-14 godina. Sportlogia, 9(2): 119-127
Selindžer, A. (1985) Snažna odbojka. Kalifornija: Laguna Niguel
Stefanović, Đ., Jakovljević, S. (2010) Tehnologija sportskog treninga. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Stojanović, T., Nikolić, M., Nešić, G. (2006) Uticaj antropometrijskih karakteristika na manifestaciju eksplozivne snage kod odbojkaša uzrasta 13 godina. Acta medica Medianae, vol. 45, br. 2, str. 48-52
Stojanović, T., Kostić, R., Nešić, G. (2005) Odbojka. Banja Luka: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Tomić, D. (1989) Teorija sporta. Beograd: Naučna knjiga
Ugarković, D.L. (1996) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/gfsfv1622031B
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.