Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2013, vol. 12, br. 1, str. 43-62
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/05/2013
doi: 10.5937/specedreh12-3429
Agresivno ponašanje, zaštitni čimbenici i školsko postignuće učenika izvan i unutar sustava institucionalne skrbi
aDječji dom Maestral, Split, Hrvatska
bInstitut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

e-adresa: josko.sindik@inantro.hr

Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi razlike između aspekata agresivnog ponašanja učenika, njihovih prednosti (zaštitnih čimbenika) u prevenciji poremećaja u ponašanju i školskih postignuća, između djece u institucionalnoj skrbi i djece izvan institucionalnih oblika odgoja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 264 učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole, od kojih je 134 bilo u institucionalnoj skrbi, dok ih je 130 bilo izvan institucionalnih oblika odgoja. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom, u sklopu kojeg su bila dva mjerna instrumenta: Ček liste prednosti i Buss i Perryjeva upitnika o agresivnosti (AQ). Djeca smještena u dječjim domovima pokazuju manju učestalost dva oblika agresivnog ponašanja (fizička agresivnost i hostilitet), u usporedbi s djecom koja su izvan institucionalne skrbi. Djeca smještena u institucionalnoj skrbi pokazuju manje izražene zaštitne faktore za prevenciju poremećaja u ponašanju, lošiji opći školski uspjeh, kao i lošiji uspjeh iz svih školskih predmeta obuhvaćenih istraživanjem, u odnosu na izvaninstitucionalnu djecu. Pronađena je negativna i statistički značajna povezanost između pojavnosti fizičke agresivnosti i zaštitnih čimbenika u prevenciji poremećaja ponašanja te između pojavnosti fizičke agresivnosti i općeg školskog uspjeha. Značajna pozitivna povezanost pronađena je između zaštitnih čimbenika i uspjeha u Engleskom jeziku. Rezultati ukazuju na nužnost razmatranja alternativnih oblika skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, uskom suradnjom svih relevantnih institucija i pojedinaca koji skrbe za djecu.

Ključne reči

agresivnost; institucionalna skrb; prednosti u prevenciji

Reference

Ajduković, M., Orešković, K.K., Laklija, M. (2007) Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu. Ljetopis socijalnog rada, 14(1): 93-118
Ajduković, M., Bulat, R.L., Franz, S.B. (2008) Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima. Ljetopis socijalnog rada, 15(2): 185-213
Ajduković, M., Franz, S.B. (2005) Razlozi izdvajanja i obilježja života u primarnoj obitelji djece u javnoj skrbi. Dijete i društvo, 7(2): 328-354
Bilić, V. (2001) Uzroci, posljedice i prevladavanje školskog neuspjeha. u: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb
Brdar, I., Rijavec, M. (1998) Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu?. Zagreb: IEP -Vern
Finzi, R., Cohen, O., Sapir, Y., Weizman, A. (2000) Attachment styles in maltreatment children: A comparative study. Child Psychiatry and Human Development, 31(2): 113-128
García-León, A., Reyes, G.A., Vila, J., Pérez, N., Robles, H., Ramos, M.M. (2002) The Aggression Questionnaire: A validation study in student samples. Spanish journal of psychology, 5(1): 45-53
Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., Signorelli, N. (1980) The ‘mainstreaming' of America: violence profile no. 11. Journal of Communication, 30(3): 10-29
Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., Signorelli, N. (1981) A curious journey into the scary world of Paul Hirsch. Communication Research, (8): 39-72
Granic, I., Patterson, G.R. (2006) Toward a comprehensive model of antisocial development: a dynamic systems approach. Psychological review, 113(1): 101-31
Grgat, Ž.B., Jelavić, M. (2005) Institucionalna skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i perspektive razvoja skrbi o djeci izvan obitelji. Dijete i društvo, 7(2): 297-327
Hawkins, R.P., Pingree, S. (1990) Divergent psychological processes in constructing social reality from mass media content. u: Signorielli N.; Morgan M. [ur.] Cultivation Analysis: New Directions in Media Effects Research, Newbury Park: Sage, 35-50
Juul, J. (2001) Vaše kompetentno dijete. Zagreb: Educa
Juul, J. (2002) Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi. Zagreb: Alinea
Kaplan, D.S., Liu, X., Kaplan, H.B. (2001) Influence of Parents' Self-Feelings and Expectations on Children's Academic Performance. Journal of Educational Research, 94(6): 360-370
Killen, K. (2001) Izdani. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
Kranželić, T.V., Bašić, J. (2005) Školski neuspjeh i napuštanje škole. Dijete i društvo, 7(1): 15-28
Lacković-Grgin, K. (1994) Samopoimanje mladih. Jastrebarsko: Naklada Slap
Lambaša, L., Matijević, M. (2009) Zaštita djece smještene u institucijama. u: Konvencija o pravima djece, Zbornik radova, Zagreb: Udruga Pravnik, 131-155
Lebedina, M.M. (2010) Psihološke osnove poremećaja u ponašanju. Jastrebarsko: Naklada Slap
Manzoni, L.M. (2005) Poremećaji emocija. Dijete i društvo, 7(1): 76-101
Mihić, J., Bašić, J. (2008) Preventivne strategije - eksternalizirani poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja djece i mladih. Ljetopis socijalnog rada, 15(3): 445-471
Patterson, G.R. (1982) Coercive family process. Eugene, OR: Castalia
Patterson, G.R. (2005) The next generation of PMTO models. Behavior Therapist, 28(2): 25-32
Patterson, G.R., DeBaryshe, B.D., Ramsey, E. (1989) A developmental perspective on antisocial behavior. American psychologist, 44(2): 329-35
Patterson, G.R. (1993) Orderly change in a stable world: The antisocial trait as a chimera. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61(6): 911-919
Sladović, F.B. (2003) Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (2004) Dječja psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Vidović, V.V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M., Miljković, D. (2003) Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN
Vulić-Prtorić, A. (2004) Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap
Žižak, A. (2001) Obilježja životnog okruženja dječjih domova. Dijete i društvo, 3(4): 437-454
Žižak, A. (2009) Obilježja i tretman nasilnog ponašanja djece i mladih. Dijete i društvo, 11(1-2): 103-120