Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 9, br. 31, str. 59-72
U naslovima ništa novo - uloga aluzija kao manifestacija intertekstualnosti u novinskim naslovima na primeru Nemačke
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresaljiljana.glisovic@fpn.bg.ac.rs
Ključne reči: naslov; aluzija; intertekstualnost; referentni i manifestni tekst; referencijalna; konativna i poetska funkcija; originalno; neoriginalno; autentično; neautentično
Sažetak
S tematskog i formalnog aspekta rad osvetljava aluzije kao manifestacije intertekstualnosti u novinskim naslovima ozbiljne nemačke dnevne štampe, (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung), njuzmagazina (Der Spiegel), i bulevarske (BILD-Zeitung). Cilj istraživanja je da ukaže na, uslovno uzeto, odnos manifestnog i referentnog teksta s jedne i formalne 'tehnike' u stvaranju aluzija mehanizmima zamene, dodavanja, izostavljanja ili promene mesta u odnosu na referentni naslov s druge strane i pokaže kreativnost njihovog tvorenja u novinskim naslovima. Rad, naime, otkriva kada dolazi do promene jezičke funkcije s referencijalne i konativne na poetsku, kada čitalac ima estetsko zadovoljstvo otkrivanja ugrađenog teksta, a kada do nje ne dolazi, već su posredi klišetirane aluzije, neka vrsta rutinskih mehanizama pri stvaranju aluzija koji se uglavnom manifestuju opštim mestima, ili iz aksiološke perspektive razliku između autentičnosti, originalnosti i trivijalnosti, neautentičnosti, klišetiranosti. Primerima iz tzv. nemačke žute štampe, dnevnika BILD-Cajtung, potvrđena je pretpostavka o aluzivnoj kreativnosti naslova i u bulevarskoj štampi.
Reference
Bart, R. (1971) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
de Sosir, F. (1977) Opšta lingvistika. Beograd: Nolit
Hobbes, T. (1961) Levijatan. Beograd: Kultura
Iarovici, E., Amel, R. (1989) The strategy of the headline. Semiotica, 77(4): 441-460
Ivas, I. (2004) Tropi u novinskim naslovima. Medijska istraživanja, 2, 9-34
Juvan, M. (2013) Intertekstualnost. Novi Sad: Akademska knjiga
Kristeva, J. (1967) Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman. Critique, apr, str. 440-441
Maširević, L. (2007) Kultura intertekstualnosti. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 11-12, str. 421-431
Wills, W. (1989) Anspielungen. Zur Manifestation von Kreativität und Routine in der Sprachverwendung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/comman1431059g
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2014.

Povezani članci