Akcije

Megatrend revija
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 2, br. 1, str. 181-199
Ekonomsko-socijalni aspekt evazije poreza
Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
Ključne reči: evazija poreza; poreski moral; otpornost plaćanju poreza
Sažetak
Evazija poreza predstavlja ozbiljan društveni problem u Srbiji. Prekršiti propis po kome treba platiti porez, carinu, doprinos, ne smatra se većim deliktom sa aspekta moralnog nazora, kako individualnog, tako i kolektivnog. Na evaziju poreza često se gleda čak sa određenim simpatijama. Javnost ne osuđuje adekvatno evaziju poreza zbog rasprostranjenog shvatanja da se njome niko posredno ne oštećuje. U nedostatku poreske discipline, država je prinuđena da propisuje relativno visoke poreske stope da bi od oporezovanog dela ekonomije zahvatila što veće prihode. Međutim, visoke poreske stope i među disciplinovanim poreskim obveznicima izazivaju otpornost plaćanju poreza.
Reference
*** (2002-2004) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, i 55/04
Boldirev, G.B. (1975) Finansi kapitalističeskih gosudarstv. Moskva: Finansi
Cowell, F. (1990) Cheating the government: The economics of evasion. Cambridge, MA: MIT Press
Honemann, W. (1894) Das verhältnis zwischen der defraudation der Zölle und Verbrauchssteuern und dem Betruge, nach deutschem Reichsrecht. Berlin
Jelčić, B. (1983) Nauka o financijama i financijsko pravo. Zagreb: Informator
Kulić, M. (1999) Poreska utaja i krijumčarenje. Beograd: Beogradsko mašinsko-grafičko preduzeće / BmG
Lovčević, J. (1975) Institucije javnih finansija. Beograd: Službeni list
Perić, A.V. (1971) Finansijska teorija i politika. Beograd: Savremena administracija
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
Schmolders, G. (1969) Grundlage einer effizienten Finanzpolitik: Empirische Analyse der Steuermentalitöt. Mainz
Scholten, H. (1952) Die Steuermentalitöt der Völer im Spiegel ihrer Sprache. Koln
Swift, J. (1728) An answer to a paper called a memorial of the poor inhabitants, tradesmen end laborers of the Kingdom of Ireland. London: Temple Scott, T. X
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.