Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 8, br. 1, str. 303-323
Stres testovi kao instrument kontrole rizika u bankama
Megatrend Univerzitet, Fаkultet zа poslovne studije, Vršac

e-adresamljubic@megatrend.edu.rs
Sažetak
Testiranje otpornosti na stres je glavni instrument upravljanja rizikom u bankama u razdoblju ekspanzije, kada inovacije dovode do novih proizvoda koji se ubrzano razvijaju i za koje postoje ograničeni podaci o mogućim gubicima ili takvi podaci uopšte nisu dostupni. Stres testovi predstavljaju jednu od najaktuelnijih preventivnih tehnika koju koriste supervizori i centralne banke. Cilj sprovođenja ove vrste testiranja je procena osetljivosti banaka na pretpostavljene eksterne faktore, tj. uticaja makroekonomskog scenarija na finansijsko stanje i stabilnost bankarskog sektora i banaka pojedinačno. Testiranje otpornosti na stres predstavlja važan instrument upravljanja rizicima koji banke koriste kao deo internog upravljanja rizikom u sklopu okvira Basel II.
Reference
*** (2008) Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu Narodna banka Srbije. Narodna banka Srbije, sep
*** (2009) Izveštaj o stanju u finansijskom sistemu. Narodna banka Srbije, sep
*** (2006) Izveštaj za četvrti kvartal 2005 godine. Sektor za kontrolu poslovanja, Narodna banka Srbije
*** (2007) Izveštaj za četvrti kvartal 2006. godine. Sektor za kontrolu poslovanja, Narodna banka Srbije
*** (2008) Izveštaj za četvrti kvartal 2007 godine. Sektor za kontrolu poslovanja, Narodna banka Srbije
*** (2009) Izveštaj za četvrti kvartal 2008. godine. Sektor za kontrolu poslovanja, Narodna banka Srbije
*** (2010) Izveštaj za četvrti kvartal 2009 godine. Sektor za kontrolu poslovanja, Narodna banka Srbije
*** (2010) Izveštaj za prvi kvartal 2010. godine. Sektor za kontrolu poslovanja, Narodna banka Srbije
*** (2001) Comptrollers handbook: Rating credit risk. Comptroller of the Currency Administrator of National Banks, Apr
Basel Committee on banking supervision (2008) Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision
Basel Committee on Banking Supervision (2006) Bazel II: International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework, comprehensive version. June
Bernhardsena, E., Syverstenb, B.D. (2009) Stress testing the enterprise sectors bank. International Journal of Central Banking, Sep., str. 111-138
BIS (2009) Principles for sound stress testing practices and super vision. Basel: Committee on Banking Supervision
Čihak, M. (2005) Stress testing of banking systems. Finance a úvúr: Czech Journal of Economics and Finance, 55, str. 9-10
Drehmann, M. (2008) Stress tests: Objectives, challenges and modeling choices. Riksbank Economic Review, 2: str. 60-92
Fond za razvoj ekonomske nauke, Ekonomski fakultet u Beogradu, Centar za visoke ekonomske studije (2009) Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji. br. 18, jul-septembar
Henrik, A., Berge, T.O., Bernhardsen, E. (2007) A suite-of-models approach to stress-testing: Financial stability. u: Expert forum on advanced techniques on stress testing: Applications for supervisors (II), Amsterdam, The Netherlands, Oct. 23-24, str. 11-50
Jelašić, R., Erić-Jović, M. (2009) Aktuelna monetarna i makroekonomska kretanja - rezultati stres testova bankarskog sistema Srbije. Beograd: Narodna banka Srbije, 8. okt
Jones, M.T., Hilbers, P. (2004) Stress testing of financial systems. International Monetary Fond
Kapor, P. (2007) Bankarstvo u Srbiji - dug put u Evropsku Uniju. Megatrend revija, vol. 4, br. 2, str. 141-161
Ljubić, M. (2008) Ispitivanje, percepcija i menadžment rizikom u bankarstvu. u: SYM-OP-IS, Soko Banja, 14-17 sep. 2008., zbornik radova, Beograd: Saobraćajni fakultet, str. 675-679
Ljubić, M. (2009) Uticaj svetske ekonomske krize na Bazel II. Računovodstvo, vol. 53, br. 11-12, str. 94-108
Pavlović, V. (2005) Značaj procene vrednosti kapitala za privatizaciju preduzeća. , doktorska disertacija
Quagliariello, M. (2009) Stress-testing the banking system: Methodologies and applications. Cambridge University Press, I edition
Sovtić, K., Ljubić, M. (2009) Global economic crisis and its impact on the Serbian banks capital adequacy. u: International scientific conference, dealing with the global economic crisis by companies and economies (VII), Megatrend univerzitet, 27. nov., proceedings, Beograd, str. 367-376
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2011.

Povezani članci

Megatrend revija (2015)
Implementacija Bazel III kapitalnih standarda i izazovi svetske ekonomske krize
Ljubić Marijana

Zb Pravnog fak Niš (2018)
Upravljanje bankarskim rizikom
Jovanović-Zattila Milena

Megatrend revija (2015)
Uticaj ocene kreditnog rizika na kreditnu aktivnost poslovnih banaka
Ljubić Marijana, i dr.

prikaži sve [15]