Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Megatrend revija
2012, vol. 9, br. 4, str. 69-85
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Ocena poslovanja domaćih preduzeća u uslovima rastuće konkurencije i povećanih zahteva tržišta
aUniverzitet 'Metropolitan', Fakultet za menadžment, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
cUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: stamatovicm@sbb.rs

Sažetak

Poslovanje u uslovima rastuće konkurencije i povećanih zahteva tržišta pred preduzeća stavlja zahtev za podsticanje razvoja ideja i inovacija, kako bi postigla poslovni uspeh. Sprovedeno istraživanje je pokazalo da preduzeća u domaćoj privredi ne ulažu dovoljno sredstava za unapređenje poslovanja i da multinacionalne kompanije 'guše' mala i srednja preduzeća. S druge strane, rezultati istraživanja pokazali su da u zemlji ne postoji inicijativa za nove ideje i da se na marketing i cenu vidi kao na presudne faktore za ostvarivanje konkurentske prednosti i privlačenje potrošača proizvoda i usluga. Obrazovanje utiče na različito viđenje mogućnosti ostvarivanja konkurentske prednosti, a ispitanici koji rade u preduzećima različite veličine različito posmatraju trenutnu situaciju poslovanja u privredi, osim što se slažu po pitanju nedovoljnog ulaganja sredstava u unapređenje poslovanja.

Ključne reči

Reference

Anufrijev, A.D., Vukajlović, Đ.Đ., Stamatović, M.Lj. (2011) Neoliberalni kapitalizam kroz zavesu ekonomske krize. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 8, br. 4, str. 447-463
Cvetanović, S. (2012) Makroekonomija. Niš
Jovanović, G.B. (2009) Svetska ekonomska kriza i perspektive održivog rasta. Ekonomski horizonti, 11(2): 19-31
Kotler, P.J. (1989) Upravljanje marketingom. Zagreb: Informator, knj. II
Milisavljević, M. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Pavković, B.Đ., Gaković, Ž., Zlatanović, R., Mišić, S., Stevanović, B., Hinić, M., Logar, S., Levkov, L., Marjanović, M., Pejović, M., Ranković, J., Dukanac, E., Janković, Z. (2007) Budi svoj čovek - priručnik. Beograd: Budi svoj čovek
Pelević, B. (2004) Uvod u međunarodnu ekonomiju. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data status
Stamatović, M., Radonjić, S., Anufrijev, A. (2010) Uticaj svetske ekonomske krize na Srbiju u kontekstu njenog priključivanja Evropskoj uniji. Facta universitatis - series: Economics and Organization, 7(1): 1-15
Stamatović, M., Zakić, N. (2010) Efekti globalne ekonomske krize na mala i srednja preduzeća u Srbiji. Serbian Journal of Management, 5(1): 151-162
Vemic, M.B., Stamatovic, M.Lj. (2010) Značaj privatnih investitora u finansiranju ruralnog preduzetništva u Srbiji. Megatrend revija, 7(1): 263-276
Vojnović, M. (2005) Multinacionalne kompanije i transfer tehnologije. u: Transfer tehnologije za evropsku Srbiju, Beograd: Mašinski fakultet
Zakić, N., Stamatović, M., Cvetanović, S. (2009) Tipologija inovacija u preduzećima. Ekonomske teme, 47(2): 73-98